Skam – et nyt arbejdsmiljøproblem

Kunne du tænke dig at lære at forstå forskellige reaktionsmønstre, og derved blive bedre til at håndtere stress? Og har du mod på at tage et kig ind i skrøbeligheden?

Beskrivelse

Så hop med på dette webinar, hvor du ikke kun vil blive præsenteret for ny forskning, som vil give dig indsigt og viden, men også få lejlighed til at lytte til et menneskes stresskollaps ved udpluk fra digtsamlingen ”Fra indersiden af arbejdslivet”.

De fleste mennesker genkender følelsen af at være stresset, og antallet af danskere, som føler sig stressede, er stigende. Stressbelastninger i arbejdslivet kan i værste fald føre til sygefravær og alvorlige helbredsproblemer, og de menneskelige og organisatoriske konsekvenser er betydelige. Krav om at skulle arbejde hurtigere og på nye måder, på både medarbejder- og ledelsesplan, kan være svært for den enkelte at håndtere, fordi man kan opleve, at det går ud over fagligheden. Også organisatoriske forandringer, nye samarbejdsrelationer og egne ambitioner kan sætte tankerne på overarbejde. Det er nemt at opfordre til at være robust og lade følelserne blive hjemme, men er det også realistisk?

På webinaret vil Pernille Steen Pedersen præsentere sin nye forskning, hvor hun giver et nyt blik på, hvordan vi kan forstå forskellige reaktionsmønstre og blive bedre til at håndtere stress på arbejdspladsen. Du vil lære mere om stressreaktioner og de moralske dilemmaer, som gør sig gældende i det moderne arbejdsliv og høre om forskningens bud på, hvordan TR, AMR og leder kan støtte hinanden i arbejdet for et sundt arbejdsfællesskab.

Jette Louise Flensburg inviterer til et kig ind i skrøbeligheden, som den kommer til udtryk i hendes rå og hudløse historie “Fra indersiden af arbejdslivet - en digtsamling om stress”. Du får mulighed for at eksperimentere med at lytte til og sanse et menneskes rejse gennem et stresskollaps, som led i at forstå og have indføling med det at være menneske i et arbejdsliv, som ikke længere er sundt.

Pernille Steen Pedersen, Ph.D. post.doc., Department of Management, Politics and Philosophy
Pernille Steen Pedersen, Department of Management, Politics and Philosophy, forsvarede i 2016 sin Ph.D.-afhandling på CBS. Pernille forsker i stress og skam og har udgivet den forskningsbaserede bog ”Slip stress ud af skammekrogen” (2016). Forud for sin afhandling arbejdede Pernille 10 år i Beskæftigelsesministeriet, hvorfra hun har indgående viden om indsatser mod sygefravær. http://www.sundledelse.dk

Jette Louise Flensburg, Cand.scient.soc., Ms. Leadership and Innovation
Jette Louise Flensburg er uddannet cand.scient.soc. i geografi og offentlig administration fra RUC og har en mastergrad i ledelse og innovation fra AU. Efter 20 år som embedsmand i Staten er Jette nu selvstændig konsulent og tilknyttet Arbinger Institute Scandinavia. I sit virke kombinerer Jette sin viden om organisationer, ledelse og læring med kreativitet og iværksætterånd, som bl.a. har vist sig i et initiativ til et alternativt stresspanel med fokus på at finde kreative, skæve, inkluderende initiativer til at forebygge stress.

IDAs Video og webinarer

IDA laver hvert år et væld af webinarer, som spænder fra dybt fagtekniske emner inden for naturvidenskab, it og engineering til konkrete råd, om hvordan du håndterer dit arbejdsliv.

De foregår live, men efterfølgende kan du se dem i optaget version på IDAs hjemmeside.

Vær opmærksom på, det ikke er tilladt at dele hverken zoomlinket eller link til video med andre, eller at optage lyd og billeder af webinaret.