Unge kvinder i lederstillinger – hvad skal der til?

Vi stiller skarpt på de barrierer, som begrænser unge kvinder, der gerne vil og kan ledelse.

Vi står overfor en samfundsmæssig udfordring. Antallet af unge ledere under 35 år er faldet indenfor de sidste 10 år (Danmarks Statistik). Hvis vi fremadrettet skal sikre os en større diversitet på alle ledelsesniveauer og den bedste udnyttelse af den samlede talentmasse, er det vigtigt at de kvindelige talenter tidligt får udviklet deres ledelsesmæssige kompetencer.

Undersøgelser viser, at unge kvinder i lige så høj grad som mænd ønsker at prøve kræfter med ledelsesområdet. Desværre er det ganske få, som søger lederposterne og dermed ender med at stå med lederansvar. IDA inviterer til debat, hvor vores udvalgte panel i samarbejde med dig kaster lys over hvordan vi kommer denne udfordring til livs.

På arrangementet stiller vi skarpt på de barrierer, som begrænser unge kvinder, der gerne vil og kan ledelse. En følelse af manglende kompetencer og sammenhæng imellem arbejds- og familielivet er to eksempler på barriere, som vi i IDA hører fra vores kvindelige medlemmer. Er de kvindelige talenter for selvkritiske? Er der behov for et mere nuanceret syn på balancen mellem arbejds- og familielivet?

Vi vil derudover komme ind på fremtidens kvindelige ledere & virksomheder. Hvad mister vi, hvis interessen for ledelse fra unge kvindelige talenter ikke forløses? Og hvad kan unge kvinder og virksomheder helt konkret gøre?

Oplægsholdere

Sine Bøgh Skaarup
Sine har i mere end 6 år beskæftiget sig med ledelse og tror på, at udviklingen af et stærkt værdisæt og autenticitet er essentielt for fremtidens ledere. Som Head of Global Process Design & Lab hos FLSmidth, har Sine det overordnet ansvar for fire teams af ca. 40 ingeniører/teknikere i Danmark og Indien. Sine er mor til 3 og har fundet sin egen måde at kombinere arbejde og familie i en travl hverdag.

Louise Witt Sengeløv
Louise brænder for at gøre en forskel og tror på at inspirerende ledelse, og det at turde gå forrest, kan udrette mirakler. Gennem de sidste par år, har Louise lavet strategi og rådgivet topledelsen i Haldor Topsoe omkring grøn brint samt arbejdet som projektleder for opskalering og kommercialisering af elektrolyseteknologi. Louise er 33 år gammel og mor til 2 og udlever nu sin drøm om at opbygge egen forretning og præge den internationale dagsorden indenfor grøn omstilling.

Karen Spuur
Karen er lektor i ledelse, organisation og kommunikation på Cphbusiness. Hun har de seneste 10 år arbejdet med ledelse. Først som headhunter og rekrutteringsspecialist og siden som underviser og forsker. Karen har netop færdiggjort et stort forskningsprojekt med fokus på hvordan et stærkt rekrutteringsfelt af kvalificerede og kompetente unge ledere sikres til morgendagens ledelsesudfordringer.

Program

  • Intro
  • Del 1: Årsager/barriere som begrænser unge kvinder, der gerne vil ledelse.
  • Spørgsmål & svar
  • Del 2: Fremtidens kvindelige ledere & virksomheder
  • Spørgsmål & svar
  • Afrunding – tak for i dag.
IDAs Video og webinarer

IDA laver hvert år et væld af webinarer, som spænder fra dybt fagtekniske emner inden for naturvidenskab, it og engineering til konkrete råd, om hvordan du håndterer dit arbejdsliv.

De foregår live, men efterfølgende kan du se dem i optaget version på IDAs hjemmeside.

Vær opmærksom på, det ikke er tilladt at dele hverken zoomlinket eller link til video med andre, eller at optage lyd og billeder af webinaret.