Digital Borgerinddragelse: Et 'New Normal'?

Hvordan og hvornår benytter vi os af digitale løsninger og muligheder? Hvad har vi gjort os af erfaringer fra COVID-19, og hvordan kan vi optimere det, vi ’plejer’ at gøre inden for samarbejde, borgerinddragelse og co-creation?

Digital Borgerinddragelse: Et 'New Normal'?

Gå ikke glip af dette spændende webinar, hvor Kenneth Pryssing Nøhr, der er digitaliseringsmedarbejder i Hjørring Kommune og Søren Kielgast, som er CitizenLab Partner i Danmark, komme med deres bud på, hvilke udfordringer og muligheder der ligger i det digitale (generelt), og hvornår det fysiske vs. det digitale kan noget, når vi taler inddragelse og samskabelse?

Kenneth vil i sit oplæg blandt andet komme ind på, hvordan man i Hjørring Kommune i en COVID-19 periode, har taget Teams i anvendelse som en digital kommunikationsplatform. Først som et internt arbejdsredskab men nu også i samspil med borgerne i forbindelse med fx borgermøder, byrådsmøder, workshops, webinar m.m.

Søren vil komme ind på, hvordan de har oplevet at COVID-19 krisen har løftet digitaliseringen til nye højder i Danmark, da vi som både borgere og som ansatte er blevet ’dus’ med Zoom og Teams og har holdt videomøder som aldrig før. Men hvordan tager vi det skridtet videre og sikrer værdiskabelse for alle parter, og hvilke dilemmaer møder vi i overgangen fra analog til digital? Søren vil komme med eksempler på digital borgerinddragelse via konkrete cases.