Historien om den danske industri-og ingeniørvirksomhed Radiometer

Radiometer blev grundlagt i 1935 af to unge civilingeniører, Carl Schrøder og Børge Aagaard Nielsen, og har formået at tage turen fra mellemkrigstidens beskyttende importregulering frem til 00’ernes globale konkurrencevilkår.

Historien om den danske industri- og ingeniørvirksomhed Radiometer

Radiometer blev grundlagt i 1935 af to unge civilingeniører, Carl Schrøder og Børge Aagaard Nielsen, og har formået at tage turen fra mellemkrigstidens beskyttende importregulering frem til 00’ernes globale konkurrencevilkår. Teknologihistorisk er Radiometer interessant og fortsat relevant som eksempel på succesfuld markedstilpasning, tidlig eksportorientering og videnskabeligt udsyn. Det oprindelige forretningsgrundlag – elektriske måleapparater til radiofabrikker – blev suppleret med elektrokemiske måleapparater til bestemmelse af pH-værdien i vandige opløsninger efter en henvendelse fra Carlsberg Laboratorium, der i kølvandet på den københavnske polio-epidemi 1952-53 blev fundament for en tredje produktlinje, kliniske apparater til bestemmelse af niveauet for blodgasserne ilt og kuldioxid i blodprøver fra kritisk syge patienter.

Ved frasalget i 2004 til amerikanske Danaher var Radiometer verdens førende producent heraf, og Hasse Lundgaard Andersen, der i maj 2020 udkom med bogen Livsværk: Radiometer 1935-2004 på Gads Forlag, belyser i foredraget det dynamiske samspil mellem bratte skift i markedsmæssige rammevilkår, teknologisk fornyelse, organisatoriske ændringer og generationsskifte-problemer, der har givet den danske industrivirksomheds udvikling en høj grad af uforudsigelighed, men dermed også en særlig fascinationskraft.