Ingeniørerne og det britiske imperium

Ingeniørkunst og imperier hænger tæt sammen. I foredraget vil Casper Andersen fortælle om, hvilken rolle imperiets ingeniører spillede i en tid, hvor de store besiddelser blev holdt sammen af jernbaner, telegrafer, dampskibe og militærteknologier.

Ingeniørkunst og imperier hænger tæt sammen. Tænk bare på det romerske imperiums veje og vand-veje. Forbindelserne var også tætte i det britiske imperium, der i løbet af 1800-tallet blev det største imperium verden endnu har set. I foredraget vil Casper Andersen fortælle om, hvilken rolle imperiets ingeniører spillede i en tid, hvor de store besiddelser blev holdt sammen af jernbaner, telegrafer, dampskibe og militærteknologier.

Forbindelserne gik også den anden vej forstået på den måde, at mens ingeniørerne formede imperiet, så formede imperiet også ingeniørerne. I takt med at imperiet voksede blev den britiske ingeniørprofession en imperial profession med hensyn til uddannelse, karriereveje og forretnings-modeller. Det gjaldt også i forhold til ingeniørernes selvforståelse, deres plads i populærkulturen og i litteraturen - ja selv placeringen af de rådgivende ingeniørers kontorer hjemme i London hang nøje sammen med imperiet.

Ingeniørernes historie viser, at imperiet eksisterede både ude i kolonierne og hjemme i Storbritannien. Den historie vil Casper Andersen fortælle blandt andet med udgangspunkt i sin bog British Engineers and Africa 1875-1914 (London: Pickering & Chatto 2011)