Sådan kommer du igang med rapportering af verdensmål

Inspirationsmøde om hvordan du kommer igang med at afrapportere FN's verdensmål. På mødet får du redskaber til at gøre de abstrakte verdensmål til konkrete handlinger i din virksomhed.

Beskrivelse

På dette møde får du inspiration og viden om hvordan verdensmål kan afrapporteres i din virksomhed.

Mange virksomheder arbejder med flere gode tiltag og projekter, hvilke støtter op omkring bæredygtigheds agendaen og FN's 17 verdensmål. Men hvordan sikres det, at disse tiltag og projekter også konkret at omsættes til fortællinger og/eller rapportering til kunder, investorer og ikke mindst medarbejdere? Fortællinger, rapportering og data er af stor betydning for virksomhedens strategiske arbejde med verdensmålene og et element, der kan være medvirkende til at skabe en konkurrencemæssige fordel for virksomhederne.

Fortællinger omkring socialt ansvar: Camilla Japp Haslund præsenterer hvad der forstås ved rapportering omkring socialt ansvar, hvorfor virksomheder skal fortælle om sit sociale ansvar og konkrete actions, hvilke overvejelser man som virksomhed bør gøre sig, og eksempler på hvordan det kan gøres. Alle faktorer belyst på baggrund af praksis og tendenser på området gennem 2019 samt konkrete cases.

Data – ”Vores mål” projektet: Direktør ved Danmarks Statistik, Niels Ploug, fortæller om ”Vores mål” projektet, der med fokus på Danmark skal udvikle et udgangspunkt for verdensmålene i Danmark. Målet er at gøre FN's 17 verdensmål operative i en dansk sammenhæng og skabe relevante indikatorer, der tager udgangspunkt i Danmark. Vigtige elementer for også virksomhedernes fremtidig fortælling og rapportering omkring socialt ansvar.

IDAs Video og webinarer

IDA laver hvert år et væld af webinarer, som spænder fra dybt fagtekniske emner inden for naturvidenskab, it og engineering til konkrete råd, om hvordan du håndterer dit arbejdsliv.

De foregår live, men efterfølgende kan du se dem i optaget version på IDAs hjemmeside.

Vær opmærksom på, det ikke er tilladt at dele hverken zoomlinket eller link til video med andre, eller at optage lyd og billeder af webinaret.