Forhandlingsteknik

Hvad er der givet i afslag? ”200.000 kr.” Hvorfor? Ren forhandling. Replikkerne er hentet fra boligprogrammet ”Hammerslag” Vi er efterhånden godt klar over, at alt kan forhandles: boligpriser, deadlines, arbejdstider, arbejdsfordeling, ydelser osv.

Beskrivelse

Men alt for mange gange udnytter vi ikke de muligheder, der er for at gøre kagen større, fordi vi begrænser forhandlingen til forholdsvis få elementer, fx kun til pris og deadline.

Dette webinar handler primært om, hvordan du gør kagen større via en god forberedelse – herunder overvejer, hvad der kan bringes i spil.

  • Den professionelle forberedelse
    Du får en guide til at tænke hele vejen rundt om din kommende forhandling – både set fra din vinkel og fra modpartens vinkel.

  • Gør kagen større
    Undgå at forhandlingen kun kommer til at fx at handle om pris. Ved at tænke kreativt kan begge parter opnå et bedre forhandlingsresultat.

Oplægsholder

Kirsten Andersen, Mnemosyne kurser, er selvstændig konsulent og underviser blandt andet i Forhandlingsteknik. Kirsten har skrevet adskillige bøger - herunder bogen ”Løft dine forhandlinger – privat og på jobbet”.

IDAs Video og webinarer

IDA laver hvert år et væld af webinarer, som spænder fra dybt fagtekniske emner inden for naturvidenskab, it og engineering til konkrete råd, om hvordan du håndterer dit arbejdsliv.

De foregår live, men efterfølgende kan du se dem i optaget version på IDAs hjemmeside.

Vær opmærksom på, det ikke er tilladt at dele hverken zoomlinket eller link til video med andre, eller at optage lyd og billeder af webinaret.