Hvordan styrker du din forsyningskædes agilitet og robusthed

Behovet for – og værdien af - at have ikke blot en effektiv, men også en agil og robust forsyningskæde er blevet meget tydeligt som følge af spredningen af Covid-19.

Hvordan styrker du din forsyningskædes agilitet og robusthed for at imødegå den nye virkelighed?

Behovet for – og værdien af - at have ikke blot en effektiv, men også en agil og robust forsyningskæde er blevet meget tydeligt som følge af spredningen af Covid-19. Effekten har allerede påvirket mennesker, virksomheder og samfundet som helhed, en effekt, som kun vil blive endnu mere markant i de kommende måneder.

Markante ændringer i efterspørgselsmønstre og begrænsede eller helt afbrudte leverancer samt pres på likviditeten er blevet en realitet for mange virksomheder som derfor skal håndteres her og nu såvel som på længere sigt. Dette forudsætter agilitet og robusthed i forsyningskæden, hvilket bl.a. forudsætter transparens igennem hele forsyningskæden samt en effektiv og detaljeret planlægning heraf.

Deltag i dette webinar, hvis du gerne vil have inspiration til hvordan du kan styrke planlægningen af din forsyningskæde for derigennem at øge ikke bare effektiviteten, men også agiliteten og robustheden.

AGENDA

Velkomst og introduktion v/ Kristian Mikkelsen, IDA Operations Management

Hvordan styrker du planlægningen af din forsyningskæde for bedst muligt at imødegå den nye virkelighed her og nu såvel som på længere sigt?
v/ Martin Schøller, Valcon og Benjamin Obling, Perito

CASE: Vestas Service
Hør hvordan Vestas Service på kort tid har etableret en data-dreven Integrated Business Planning (IBP) løsning og hvordan den har øget effektiviteten, agiliteten og robustheden i deres komplekse og globale forsyningskæde
v/ Steen Winkler, Vestas Wind Systems

Afrunding og opsummering v/ Kristian Mikkelsen, IDA Operations Management

IDAs Video og webinarer

IDA laver hvert år et væld af webinarer, som spænder fra dybt fagtekniske emner inden for naturvidenskab, it og engineering til konkrete råd, om hvordan du håndterer dit arbejdsliv.

De foregår live, men efterfølgende kan du se dem i optaget version på IDAs hjemmeside.

Vær opmærksom på, det ikke er tilladt at dele hverken zoomlinket eller link til video med andre, eller at optage lyd og billeder af webinaret.