Indkøb i en krisetid

Hvordan kommer vi styrket ud af krisen og opnår konkurrencemæssig fordele? Du får konkret inspiration og redskaber til hvordan du og din virksomhed pragmatisk og effektivt sikrer leverancer i forsyningskæden og opnår konkurrencemæssig fordele.

Beskrivelse

Behovet for – og værdien af - at have ikke blot en effektiv, men også en agil og robust forsyningskæde er blevet meget tydeligt som følge af spredningen af Covid-19 og den effekt denne allerede har haft på mennesker, virksomheder og samfundet som helhed. En effekt, som kun vil blive endnu mere markant i de kommende måneder.

Her tre måneder inde i krisen, hvad er status på virksomhedernes kriseberedskab, hvad er virksomhedernes største bekymringer og hvad bør man gøre for at styrke beredskabet igennem den resterende del af krisen?
Baseret på konkrete erfaringer fra Finanskrisen ´08 og indsigt i nuværende udfordringer vil Valcon sammen med Head of Supply Chain Charlotte Fjord-Larsen fra Struers A/S give konkrete forslag til hvordan man som indkøbsfunktion bør agere for at komme styrket ud af krisen og muligvis opnå en konkurrencemæssig fordel i forhold til sine konkurrenter.

Se dette webinar, hvis du gerne vil have større forståelse for hvordan forsyningskæderne og indkøb berøres i en krisetid, og hør drøftelse af hvilke tiltag som indkøb bør foretage for at bidrage til mere robuste forsyningskæder.

Agenda:

  • Velkomst og introduktion v/Kristian Mikkelsen, IDA Operations Management
  • Hvad kan vi lære af ´08 krisen og hvad er status for indkøb i dag v/Ulrick Sebber, Valcon
  • Hvorledes håndteres krisen i en global industriproducent v/Charlotte Fjord-Larsen, Struers A/S
  • Leverandørstyring i en krisetid - hvordan optimeres intelligent? v/Ole Torp, Valcon
  • Gode råd og afslutning v/Kristian Mikkelsen, IDA Operations Management
IDAs Video og webinarer

IDA laver hvert år et væld af webinarer, som spænder fra dybt fagtekniske emner inden for naturvidenskab, it og engineering til konkrete råd, om hvordan du håndterer dit arbejdsliv.

De foregår live, men efterfølgende kan du se dem i optaget version på IDAs hjemmeside.

Vær opmærksom på, det ikke er tilladt at dele hverken zoomlinket eller link til video med andre, eller at optage lyd og billeder af webinaret.