Et spadestik dybere – Metal 3D-print, teknologi og proceskontrol

Få dybere indsigt i teknologien bag metal 3D-print.

Industriel 3D-print: Et spadestik dybere – Metal 3D-print, teknologi og proceskontrol

Teknologien bag metal 3D-print, især den pulverbaserede slags, tages under lup. Kort om hvilke teknologier der er, og hvad deres fordele og ulemper er. En case tages op og de fremstillingsmæssige overvejelser diskuteres. Hvordan håndteres procesovervågning, hvordan sikrer man sig sikker og effektiv produktion af perfekte emner hver gang. Hvilke effekter kan risikere at mindske printkvaliteten og hvilke kan øge den?

Om Lasse Haahr-Lillevang
Lasse Haahr-Lillevang er konsulent i Center for Industriel 3D-print på Teknologisk Institut og en del af forsknings- og udviklingsgruppen. Han har en ph.d. i fysik fra Aarhus Universitet og har siden 2017 arbejdet med industriel 3D-print. Lasse har arbejdet på en lang række projekter omkring udvikling og industrialisering af 3D-print og i særdeleshed metal 3D-print hvor teknologien de seneste 10 år har udviklet sig fra en prototypeteknologi til en decideret fremstillingsteknologi. Desuden har han arbejdet med en lang række virksomheder om at implementere industriel 3D-print i den danske fremstillingsindustri.

Teknologisk Institut har Danmarks eneste Center for Industriel 3D-print med komplet produktionslinje til udvikling og print af dele. Instituttet tilbyder 3D-print i metal- og plastmaterialer til virksomheder og private, og opkvalificering af industrien via forskellige kursusforløb. Fokus er på udvikling og salg af Industriel 3D-print til dansk industri, herunder at demonstrere og udvikle det industrielle potentiale ved 3D-print i Danmark. Dette understøttes af Instituttets 30 års erfaring med teknologien - fra udvikling af prototyper til brug af 3D-print som en integreret del af produktionskæden.