Machine Learning på Arduino - Hands on

Intelligent Edge devices, Machine Learning on microcontrollers, TinyML er nogle af begreberne der bruges om at kunne afvikle kunstig intelligens på små enheder. I denne workshop får du mulighed for at prøve det selv, med Tensorflow på en Arduino.