Beredskab i Norge, Sverige og Danmark

– hvad har vi fælles og hvad skiller os? I de sidste år har der været gjort initiativer til at intensivere et øget beredskabssamarbejde mellem Norge, Sverige og Danmark. Hvordan forholder ”beredskabsarkitekturen” i de tre lande sig til hinanden?

Samtale mellem:

  • Lektor Lene Sandberg, Katastrofe og risikomanageruddannelsen, Københavns Professionshøjskole
  • Senior lektor Olof Ekman, Lund Universitet
  • Lektor Bjørn Ivar Kruke, Stavanger Universitet

Moderator: Rasmus Dahlberg, historiker og forfatter

Baggrunden for udbygningen af beredskabet i Norge, Sverige og Danmark er forskellig. Landene kom gennem og ud af Anden Verdenskrig på forskellig måde. Hvor Sverige har haft neutralitetspolitikken som baggrund og Norge en aktiv modstandskamp, så lod Danmark sig besætte og har siden som småstat involveret sig i NATO og EU med et nært forhold til USA.

Men landenes beredskab har i efterkrigstiden også udviklet sig i et spændingsfelt mellem et beredskab baseret på enkelthændelser, kriser og krig bestemt at landenes risiko- og sårbarhedsanalyser og institutionelle opbygning.

En række nationale myndigheder med ministerielle styrelser og direktorater rammer landenes beredskab ind og tegner over regionale myndigheder og kommuner helt ned i lokalsamfundet et gevir af forbindelseslinjer, der tjener til at understøtte samfundenes sammenhængskraft. Det militære forsvar og frivillige organisationer udgør desuden komponenter i et totalforsvar, som mere eller mindre indgår i den verbale præsentation af landenes beredskabs set-up.

Sårbarhedsanalysen har med globalisering og samfundenes stadig større kompleksitet fået en stadig større betydning og understreget nødvendigheden af at et sektorberedskab kombineres med et ”horisontalt” beredskab. COVID-19 pandemien kan være et eksempel på, hvorledes et samfund må udvikle et mere sammenhængende beredskab. Forsigtighedsprincippet og forebyggende indsatser har fået ny aktualitet. 

I de sidste år har der været gjort initiativer til at intensivere et øget beredskabssamarbejde mellem Norge, Sverige og Danmark. Hvordan forholder ”beredskabsarkitekturen” i de tre lande sig til hinanden? Vil det være muligt at føre en samtale om ligheder og forskelligheder med fokus på de tre landes beredskab?

IDA Risk inviterer til en samtale om de tre landes beredskaber med eksperter fra de tre lande med udgangspunkt i en 15 minutters præsentation af de enkelte landes beredskab.

IDAs Video og webinarer

IDA laver hvert år et væld af webinarer, som spænder fra dybt fagtekniske emner inden for naturvidenskab, it og engineering til konkrete råd, om hvordan du håndterer dit arbejdsliv.

De foregår live, men efterfølgende kan du se dem i optaget version på IDAs hjemmeside.

Vær opmærksom på, det ikke er tilladt at dele hverken zoomlinket eller link til video med andre, eller at optage lyd og billeder af webinaret.