Risikohåndtering i jernbaneprojekter

Risikostyring og CSM håndtering fra projektets start til slut

  • Risiko håndteres i Banedanmarks projekter lige fra tidlig opstart og til projektets afslutning
  • Risiko behandles både indenfor det økonomiske aspekt men også via risikovurderinger af banesikkerhed
  • Fælles gælder, at Banedanmarks anlægsprojekter skal minimere risici i relation til økonomi og jernbanesikkerhed, således at projekterne gennemføres til aftalt tid og økonomi, med et højt jernbanesikkerheds-niveau

Kom og hør en gennemgang af de risikoprocesser og milepæle, Banedanmark og relevante aktører går gennem i et projektforløb.

Vi vil gøre et hæderligt forsøg på at gennemgå den overordnede risikoledelsesstrategi, der anvendes i Banedanmark, samt sammenspillet med eksterne parter.

Oplægsholdere:

  • Stine Panzer, CSM Chefrådgiver, Rambøll
  • Rasmus Vedel Friis, Sektionschef Anlæg - Jernbanesikkerhed, Banedanmark
  • Rasmus Starup Mejsner, Risk Manager Projekter, Banedanmark
IDAs Video og webinarer

IDA laver hvert år et væld af webinarer, som spænder fra dybt fagtekniske emner inden for naturvidenskab, it og engineering til konkrete råd, om hvordan du håndterer dit arbejdsliv.

De foregår live, men efterfølgende kan du se dem i optaget version på IDAs hjemmeside.

Vær opmærksom på, det ikke er tilladt at dele hverken zoomlinket eller link til video med andre, eller at optage lyd og billeder af webinaret.