Hvordan sikrer du dig som selvstændig rådgivende ingeniør?

Er du selvstændig, og yder rådgivning inden for bygge-anlægsområdet? Så er dette webinar noget for dig.

Beskrivelse

På webinaret får du indsigt i, hvordan du kan sikre dig i forhold til skadesansvar, herunder hvordan du kan forebygge skader og hvad du skal være opmærksom på i kontrakten for at undgå et erstatningsansvar.

Med udgangspunkt i rigtige eksempler fortæller vi om de almindeligste skader, der udløser erstatning, herunder også hvor galt det faktisk kan gå, hvis ikke man har sikret sig som rådgiver. Og så får du også en kort indføring i de juridiske erstatningsansvarsregler. Der vil som altid være mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Oplægsholdere

Christina Steen, advokat hos Horten

Christina Steen har siden 2001 oparbejdet en omfattende og detaljeret viden om forsikrings- og erstatningsretlige emner og problemstillinger. I kraft af sine ansættelser i såvel forsikringsbranchen som i advokatbranchen har hun beskæftiget sig med mange facetter inden for forsikrings- og erstatningsrettens verden. Christina har derfor stor erfaring med bl.a. behandling af konkrete tvister, udarbejdelse af forsikringsvilkår samt risk management.

Christina har gennem sin karriere særligt beskæftiget sig med professionsansvar samt bestyrelses- og direktionsansvar. Hun har derfor ført et betydeligt antal sager for særligt advokater, revisorer, arkitekter, ingeniører, direktører samt bestyrelsesmedlemmer, hvilket også betyder, at Christina er en særdeles erfaren procedør, der allerede har haft fornøjelsen af at anvende sin møderet for Højesteret.

Lars Gregersen, advokat og partner hos Delacour

Lars arbejder med kontrakter, rådgivning og rets- og voldgiftssager særligt indenfor byggeretlige emner og erstatningsret. Han har bistået en totalrådgiver i en voldgiftssag, som i omfang er den hidtil største ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

Lars har ført en række store voldgiftssager for både rådgivere, entreprenører og bygherrer i årenes løb. Lars er en særdeles erfaren procedør for alle retsinstanser og i voldgiftssager. Endvidere har han lang erfaring med at rådgive og føre retssager for offentlige myndigheder om ovenstående emner.

Esben B. Pedersen, AON
Esben Pedersen har flere års erfaring i forsikringsbranchen både i forskellige forsikringsselskaber men også på forsikringsmæglersiden. Han har i flere år særligt beskæftiget sig med rådgiveransvar indenfor en lang række brancher, herunder også for arkitekter og ingeniører.

IDAs Video og webinarer

IDA laver hvert år et væld af webinarer, som spænder fra dybt fagtekniske emner inden for naturvidenskab, it og engineering til konkrete råd, om hvordan du håndterer dit arbejdsliv.

De foregår live, men efterfølgende kan du se dem i optaget version på IDAs hjemmeside.

Vær opmærksom på, det ikke er tilladt at dele hverken zoomlinket eller link til video med andre, eller at optage lyd og billeder af webinaret.