Banegods i Danmark og omstilling til bæredygtig trafik

IDA Rails bestyrelse arbejder med arrangementer for medlemmerne, men også for at skabe bedre vilkår for jernbanen i Danmark. Få en status på dette arbejde, som retter skarpt på gods på banen og jernbanens rolle i den bæredygtige omstilling.

IDA Rail har sammen med NJS i en årrække haft en arbejdsgruppe, der har fokus på at fremme brugen af jernbanen til godstransport.

I efteråret 2020 afholdt arbejdsgruppen i samarbejde med brancheorganisationen Dansk Banegods et par webinarworkshop med en række fremtrædende aktører på banegodsområdet for at beskrive udfordringer og udarbejde forslag til løsninger for mere gods på banen.

Dette har resulteret i en række forslag, som nu er viderebragt til transportpolitikerne af Dansk Banegods.

Ole Kien vil fortælle om udfordringerne og ikke mindst løsningsforslagene.

I 2020 udkom IDAs Klimasvar – Transport- og energiløsninger 2030. Rapporten indeholdt dog ingen konkrete bud på klimaløsningerne på transport- og energiområdet for jernbanen.

IDA Rail, IDA Trafik og Byplan og IDA Grøn Teknologi gik derfor sammen, og afholdt i efteråret 2020 i en workshop, hvor vi sammen med en række indbudte eksperter, fik opstillet en række bud på, hvordan kollektiv trafik, cykling, byplanlægning samt skatter og afgifter mv. kan bidrage til at nå CO2 målene. En række af disse bud er på det seneste udgivet som baggrundsnotater af IDA, herunder om jernbanen som den grønne puls.

I forlængelse af dette arbejde, har IDA Rail udarbejdet et bidrag til infrastrukturforhandlingerne med et forslag til en Trafikerings- og Infrastrukturplan for jernbanen 2030.

Niels Wellendorf fortæller om arbejdet med klimasvarene og om indholdet i Trafikerings- og Infrastrukturrapporten.

Program

  • Velkomst v/Svend Poulsen, Formand for IDA Rail
  • Mere gods på banen: Udfordringer og løsninger v/Ole Kien, Næstformand IDA Rail
  • IDA Rails klimasvar og indhold i Trafikerings- og Infrastrukturrapporten v/ Niels Wellendorf, trafikplanlægger og bestyrelsesmedlem i IDA Rail.

 

IDAs Video og webinarer

IDA laver hvert år et væld af webinarer, som spænder fra dybt fagtekniske emner inden for naturvidenskab, it og engineering til konkrete råd, om hvordan du håndterer dit arbejdsliv.

De foregår live, men efterfølgende kan du se dem i optaget version på IDAs hjemmeside.

Vær opmærksom på, det ikke er tilladt at dele hverken zoomlinket eller link til video med andre, eller at optage lyd og billeder af webinaret.