13.01.2021
1 min læsetid

Kunstige betonrev til gavn for miljø og samfund?

Fremtiden står for døren med øgede krav til miljømæssig bæredygtighed, grøn energi, kyst og klimasikring samt aktiv genopretning af vores økosystemer og biodiversitet, ikke mindst i havområderne omkring os. Denne temadag vil skyde gang i debatten.

IDA

af IDA

Kunstige betonrev til gavn for miljø og samfund?

Webinaret præsenterer ideer til hvordan verdenen bl.a. kan anvende kunstige rev til at skabe mere liv i havet, og hvordan betonen giver nye muligheder for sådanne rev. De store og accelererende udbygninger af havvindmølleparker, øgede krav til kystsikring pga. klimaændringer, havneudbygninger pga. øget folketal i byerne er således ikke kun nødvendige for produktion af grøn energi og klimasikring, men kan også designes til at bidrage til en markant styrkelse af livet i havene.

Du får en introduktion til de tanker som DTUs forskere i samarbejde med Dansk Betonforening gør sig i disse år omkring hvordan vi på sigt skabe win-win løsninger for industri, energi og miljø til havs.

PROGRAM

Velkomst og motivation (video 1)
Professor Per Goltermann, DTU Byg og Dansk Betonforening
Forskningspolitisk medarbejder Christian Riisager-Simonsen, DTU Aqua og Dansk Selskab for Marinbiologi

Kunstige rev: hvad kan de og hvad er potentialet for samfundet? (video 1)
Internationale erfaringer præsenteres, der viser, at det marine liv kan styrkes igennem en systematisk udbygning af kunstige rev – der fortælles om erfaringer og muligheder for at opnå miljømæssige gevinster.
Seniorforsker Jon C. Svendsen, DTU Aqua.

Hvorfor er beton en egnet materiale til især revdesign? (video 1)
Beton har evnen til at udvikle en lignende mineralogi som koralrev i havmiljøet og kan designes til at have alle typer af overflader og strukturer. Dette kan understøtte udviklingen af det marine liv maksimalt og måske begge muligheder udnyttes bedre?.
Lektor Wolfgang Kunther, DTU Byg

Reconciliation Ecology- Blue is the new Green (video 1)
Experiences from over 10 countries will be presented, explaining how marine ecosystems can be supported with custom designed seawalls, tidal pool and produced in concrete.
CEO Ido Sella. Co-Founder & CTO, ECOncrete Tech LTD.

Sådan tænker en kommune at lave et kunstigt rev (video 2)
Der berettes om kommunens overvejelser, udfordringer og muligheder i at anlægge et kunstigt rev i kommunens havmiljøområde – det vil give forskere og entusiaster et godt overblik over hvad der skal til. En forbedring af fiskelivet i det kommunale nærområde giver også mange lokale gevinster udover selve det marine miljø og er derfor en naturlig del af en kommunes planlægning med impact på mange områder
Chefkonsulent Paul Debois, Vordingborg kommune

IDAs Video og webinarer

IDA laver hvert år et væld af webinarer, som spænder fra dybt fagtekniske emner inden for naturvidenskab, it og engineering til konkrete råd, om hvordan du håndterer dit arbejdsliv.

De foregår live, men efterfølgende kan du se dem i optaget version på IDAs hjemmeside.