18.12.2020
4 min læsetid

Miljøstrategisk Årsmøde 2020

Nedenfor kan du finde fire videoer, der dækker årsmødet, som blev afholdt d. 10. december 2020. Årsmødet var et samarbejde mellem Aalborg Universitet, en række fagtekniske selskaber i IDA, tænketanken OMTANKE og initiativet Broen Til Fremtiden

IDA

af IDA

Under overskriften "Hvordan sikrer vi en ambitiøs og retfærdig klimaomstilling?" blev Miljøstrategisk Årsmøde 2020 afviklet via Zoom d. 10. december. 

Årsmødet 2020 satte fokus på muligheder og barrierer for at sikre en ambitiøs og retfærdig klimaomstilling - og de kontroverser om strategierne for klimaomstillingen i Danmark, som har vist sig. 

Følgende spørgsmål blev diskuteret på årsmødet:

 • Er regeringen for optimistisk i sin tro på fremtidig innovation og implementering af nye teknologier som klimastrategi?
 • Er klimabevægelsen for utålmodig i sine krav om mere ambitiøse tiltag?
 • Kan hurtige klimatiltag risikere at vende den tunge ende nedad, som regeringen hævder?
  Hvordan sikres en retfærdig klimaomstilling?
 • Er regeringens klimaprogram og klimapartnerskabernes rapporter om transport og landbrug præget for meget af ”business as usual” med deres fokus på elbiler, ændret husdyrfoder og lukkede stalde m.m., men uden at ændrede grundlæggende ved de pågældende områders dynamikker?
 • Hvornår og hvordan og under hvilke forudsætninger kan der sikres reduktion af
  drivhusgasemissioner?
 • Er der gode ideer fra forårets mange planer for grøn genstart, der kan inspirere den videre
  klimaomstilling i Danmark?

Årsmødet bestod af fire sessioner, som blev indledt med oplæg på hver 10 minutter, hvorefter der var diskussion blandt årsmødets deltagere.

Overordnet perspektiv på dansk klimaomstilling

Igangsættende oplæg: Michael Søgaard Jørgensen, AAU og IDA Grøn Teknologi; Jesper Jespersen, OMTANKE - rød og grøn debat; Asker Voldsgaard, University College London og Klima- og Omstillingsrådet; Reiner Burgwald, FOA

Se video (varighed: 1 time, 58 minutter)

Hvordan opnås en ambitiøs og retfærdig klimaomstilling af produktion og forbrug af fødevarer?

Igangsættende oplæg: Rune-Christoffer Dragsdahl, Dansk Vegetarisk Forening; Christian Bugge Henriksen,
Københavns Universitet.

 • Hvordan sikres ambitiøs og retfærdig omstilling af landbrugs- og fødevareproduktionen i Danmark?
  Hvordan sikres en omstilling til øget fokus på plantebaserede fødevarer i fødevareproduktion og
  -forbrug? Hvordan kan fokus på økonomi og beskæftigelse medvirke til omstilling i landbrug og
  fødevareindustri?

Se video (varighed: 1 time, 33 minutter)

Hvordan opnås en ambitiøs og retfærdig klimaomstilling af mobilitet?

Igangsættende oplæg: Lene Hartmann, IDA Trafik og Byplan; Niels Wellendorf, IDA Rail.

 • Hvordan sikres kombinationer af gang, cykling og kollektiv trafik en større rolle i fremtidig mobilitet?
 • Hvorfor er det ikke tilstrækkelig at fokusere på at øge antallet af elbiler?

Se video (varighed: 1 time, 33 minutter) 

Hvad er vigtigt at fokusere på i fremtidig planlægning af analyse af klimastrategier og klimatiltag?

 • Hvad kan vi lære af dagens diskussioner om klimaomstilling som omstillingsprocesser?
 • Hvordan sikres løbende vurdering af og læring fra klimaomstillingens miljømæssige, samfundsøkonomiske og sociale aspekter?

Se video (varighed: 32 minutter)