28.05.2018
1 min læsetid

Ny forskning - Brandteknik

Denne video vil give et indblik i forskellige forskningsprojekter, der er udført de seneste år.

IDA

af IDA

Ny forskning - Brandteknik

Denne video vil give et indblik i forskellige forskningsprojekter, der er udført de seneste år.

PROGRAM

 • Indledning v/Anne Kirstine Gjaldbæk, IDA Brandteknik
 • Window glazing exposed to high temperature: Jonathan Dahl Jørgensen, Rambøll
  Specialet er et eksperimentalt studie af et-lags vinduesglas udsat for varmestråling, ved forskellige indstiksdybder i rammen samt forskellige heat flux påvirkninger. Indlægget vil omhandle resultater, samt oplæg til diskussion og spørgsmål til den generelle nuværende forskning, der ligger inden for området, foruden specialet i sig selv.
 • Brandsikkerhed i højhuse – Forhindring af vertikal brandspredning ved brug af brandbælter: Simon Winther Jørgensen
  Foruden et litteratur studie blev fire vertikale forsøgsopstillinger med en bagvæg af beton, beklædt med ekspanderet polystyren (EPS), og afslutningsvis et lag gips, med indlagte brandbælter studeret. Brandbæltet var enten af polyisocyanurat (PIR) eller stenuld og enten 100 mm eller 300 mm høje. og den isolerende EPS samt brandbæltet var afslutningsvis beklædt med et lag gips. Forsøgene viste at brandbælterne effektivt forhindrede spredningen af branden vertikalt.
 • Brandbeskyttelsessystemer til CLT konstruktioner ved parametrisk brandpåvirkning: Nikolaj Koch Hansen, Aksel V. Jensen A/S - Rådgivende ingeniører
  Forsøg med forskellige lagopbygninger af gipsplader og Rockwool som brandbeskyttelsessystem på massive træelementer (CLT), blev brandpåvirket af et parametrisk brandforløb. Forsøgene blev udført for at undersøge om der kunne bestemmes en opbygning som kunne beskytte træelementet i et fuldt parametrisk brandforløb for at undgå forkulning af træoverfladen. Der blev ikke fundet en opbygning som kunne beskytte træoverfladen i et fuldt parametrisk brandforløb, men forsøgsresultaterne viste en tendens til at tiltag som antallet af gipsplader og Rockwoolens placering i opbygningen kan give en stor forøgelse af brandbeskyttelsestiden af massive træelementer.
 • Fuld- og skaleret forsøg med rum bygget af sandwich paneler med skumplast eller mineraluld: Rolff Leisted PHD, NIRAS
  Forsøg med stålbeklædt sandwich paneler med en kerne af enten mineraluld eller skumplast, var udført i fuld-, halv- og en-femtedel skala. Dette var med henblik på at studere muligheden for at forbedre klassifikationen af panelerne ved at basere testen på skaleret relationer. Rumtemperaturen og varmetransporten igennem panelerne, viste et stærkt sammenhæng mellem fuld- og halvskala forsøgene.
  Ved at basere forsøg og klassifikationstest på universelle fysiske relationer, kan rummets størrelse halveres hvorved et bedre- og retvisende billede af bidraget fra produkter beklædt med stål til en rumbrand kan fastlægges.
 • Afslutning v/Anne Kirstine Gjaldbæk, IDA Brandteknik
IDAs Video og webinarer

IDA laver hvert år et væld af webinarer, som spænder fra dybt fagtekniske emner inden for naturvidenskab, it og engineering til konkrete råd, om hvordan du håndterer dit arbejdsliv.

De foregår live, men efterfølgende kan du se dem i optaget version på IDAs hjemmeside.