01.10.2020
1 min læsetid

Træ i bærende konstruktioner

At bygge i træ og brandsikring er meget oppe i tiden og IDA-Brandteknik prøver derfor at sætte fokus på nogle af de udfordringer og metoder der er, når der bygges med træ.

IDA

af IDA

Træ i bærende konstruktioner – brandteknisk dimensionering af trækonstruktioner

Første arrangement om træbyggeri omhandler den brandtekniske dokumentation af de konstruktive forhold og metoder til brandteknisk dimensionering,
Ved et senere arrangement sætter vi fokus på træoverflader.

Træ & statik
Ved Finn Larsen, Fagleder trækonstruktioner Teknologisk Institut
Hvordan indgår trækonstruktioner herunder CLT, limtræ, træskeletkonstruktioner bedst i det statiske system.
Finn Larsen har mange års erfaring indenfor dimensionering af statiske systemer, hvor træ indgår som del af stabiliteten, og vil fortælle om problemstillingerne ved de forskellige brandbelastninger, der er ved forskellige byggesystemer, det være søjle/bjælkesystemer, skeletkonstruktioner og massivtræskonstruktioner.

Præsentationen vil være en opsamling af erfaringer og anbefalinger, som bygger på en del fuldskalaforsøg og som kan bruges til at komme videre med træbyggeriet, særligt ved højder, der ikke er dækket af nuværende præaccepterede løsninger.

Brandteknisk dimensionering af trækonstruktioner
Ved Hjalte Bengtsson, Fagchef for brandrådgivning Sweco Danmark
Rammerne for brug af bærende trækonstruktioner i en brandteknisk sammenhæng herunder præsentation af metode for brandteknisk dimensionering af trækonstruktioner ved brug af parametriske brandforløb. Metoden er baseret på Eurocode 1 og 5 og er blevet anvendt i flere forskellige byggeprojekter i Norge, herunder verdens højeste træhus, Mjøstårnet, og en større kontorbygning, Valle Wood.

Præsentationen vil fokusere på forudsætninger og beregninger samt de brandprøvninger, der er udført i forbindelse med udvikling af metoden. Desuden vil forskellene i norske og danske forhold blive diskuteret ud fra egne erfaringer fra arbejdet med træbyggeri som brand- og sikkerhedsrådgiver i Norge.