Konference

Afløbsteknik - nu også i 3D

Brug af 3D værktøjer i afløbsbranchen.

Nyborg

Torsdag d. 26. september 2013

Kl. 09:30 - 15:30

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Der snakkes så meget om 3D - 3D film, 3D fjernsyn, 3D printere og 3D afløb… 3D afløb er nok samtale emne for en mere begrænset gruppe, men ikke desto mindre et vigtigt emne.

3D værktøjer er vidt brugt i byggesektoren og vinder større og større indpas i anlægssektoren. Inden for afløbssektoren er det ikke så udbredt at benytte 3D værktøjer, hvilket skyldes flere faktorer. En af de primære årsager skyldes manglende kendskab til placering af eksisterende ledninger.

Men man hører jo så meget om, hvor smart disse 3D værktøjer er, og om hvordan man har undgået fejl og om hvordan brugen af dem har resulteret i bedre projekter i andre brancher.

Så hvad kan vi afløbsingeniører bruge 3D til!?

Fokus for temadagen vil være brug af 3D værktøjer i projektering- og anlægsfasen. Der vil blive sat fokus på hvilke drivkræfter der står bag den omstilling, der sker i øjeblikket, hvor vi går fra 2D til 3D dokumentation og hvad fremtidsperspektivet er.  Der vil endvidere blive givet en præsentation af de forskellige 3D værktøjer, der kan benyttes i projekterings- og anlægsfasen, og hvordan disse værktøjer kan snakke sammen. Eksempler på projekter hvor 3D værktøjer er blevet benyttet vil blive givet.

EVA udvalget byder jer velkommen til en spændende dag, hvor der er mulighed for at blive inspireret og pleje sit netværk.

Vel mødt – og husk nu jeres 3D briller!

Program

9:30                     Kaffe/te og rundstykker

10:00                  Velkomst og indledning

Sanne Lund, EVA-udvalget

10:10                  Introduktion til det digitale anlæg

Rasmus Fuglsang Jensen, Vejdirektoratet

Mulighederne i det digital anlæg er store, men indeholder samtidig en masse udfordringer. Mængden af data stiger og der er i større grad behov for dataudveksling mellem projektets parter. Til gengæld opstår der helt nye muligheder for analyse og planlægning under både projektering, udførsel og drift.

Indlægget giver en introduktion til hvordan 3d-data anvendes i Vejdirektoratet, samt hvorfor vi i fremtiden vil inddrage flere fagområder. Desuden gives et overblik til organiseringen af branchesamarbejde omkring det digitale anlæg, samt hvilke tiltag der er i gang.

10:30                  3D i projekteringsfasen

Peter Larsson, NTI CADcenter A/S

•                          Mulighederne med 3D projektering

•                          Renovering og nye anlæg

•                          Fra 2D til 3D

•                          3D det store billede (Import/eksport, BIM, bygherrekrav, Maskinstyrring oa.)

11:00                  Pause

11:20                  Anvendelse af projektdata direkte i gravemaskiner

Rie Rohde fra Spotland A/S & Poul-Erik Olsen, Barslund A/S

Indlæg om de udfordringer og muligheder der ligger i anvendelse af projektdata fra projekttegninger direkte som arbejdsgrundlag i gravemaskiner, dozere og andre anlægsmaskiner.  

Indlægget gennemgår og viser mulighederne ved brug maskinstyring/GPS-styring, både ved ny-anlæg og renoveringssager.

11:50                  Frokost

13:00                  Digital 3D projektering giver overblik

Uffe Linneberg Gangelhof, Markedschef for klimatilpasning i Grontmij.

 

Afløbssektoren er i lighed med andre brancher i rivende udvikling inden for digital projektering, herunder 3D modeller. Udviklingen går mod fuldstændig digital projektering, 3D modellering af hele projektet og udførelse i marken direkte efter 3D terrænmodellen.

Oplægget giver eksempler fra to projekter med digital projektering, hhv. Tankefuld LAR byggemodning i Svendborg samt 3D projektering ifm. dispositionsforslaget til byudviklingsprojektet Thomas B. Thrigesgade i Odense (www.fragadetilby.dk).

Fokus vil være på håndtering af afvandingssystemerne, fordele/ulemper samt diverse erfaringer ved anvendelse af digital projektering i 3D.

13:40                  Brug af 3D i projektering af store anlægsprojekter

N N, MOE A/S

•                          Omstilling fra 2D til 3D, udfordringer, muligheder

•                          Brug af Civil-3D i projektering af afløb

•                          Brug af 3D til koordinering mellem forskellige faggrupper

•                          Kobling fra projekt til udførelse, Maskinstyring

14:20                  Pause

14:40                  Projektpræsentation 3

Brian Guldmann Hansen, Rambøll A/S

15:20                  Afsluttende bemærkninger

Sanne Lund, EVA-udvalget

15:30                  Farvel og kom godt hjem

Pris for deltagelse:

Medlem af EVA: kr. 1300
Øvrige: kr. 1450
Ingeniører, ikke medlem af IDA: kr. 3450
Studerende gratis

 

Praktisk Info

Hvor

Hotel Nyborg Strand

Østerøvej 2

5800 Nyborg


Hvornår

Torsdag d. 26. september 2013

Kl. 09:30 - 15:30


Pris

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

1.300 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

1.450 kr.

Ledig

1.450 kr.

Medlem

1.450 kr.

Seniormedlem

1.450 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

3.450 kr.

Tilmeldingsfrist

24. september 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

100


Ledige pladser

27


Arrangementsnr.

307914


Arrangør

EVA udvalget