Analyser og rapporter

IDA udgiver publikationer og gennemfører analyser for at styrke kendskabet til den virkelighed, tekniske og naturvidenskabelige akademikere lever i. Vi håber, at de er til nytte eller til inspiration for dig i dit daglige virke.