Om IDA

IDA er teknologiens stemme nr. 1 - en forening for viden, netværk og interessevaretagelse

IDA – Din forening – dit valg

Du kan snart stemme til Repræsentantskabet - IDAs Folketing - og få indflydelse på kursen for IDA. På idavalg.dk får du et hurtigt overblik over listernes mærkesager.

Vil du være aktiv i IDA?

I IDA er der et væld af muligheder for dig, der vil være mere end bare medlem.