Om IDA

IDA er teknologiens stemme nr. 1 - en forening for viden, netværk og interessevaretagelse - med over 130.000 medlemmer.

Work-Life Brilliance

Med udgangspunkt i viden om mennesker vil vi skabe det fleksible arbejdsliv, som giver dig de bedste vilkår for at lykkedes. I IDA ved vi, at der er sammenhæng mellem at brillere på job og forløses som menneske. Vi kalder det "Work-Life Brilliance".

Vil du være aktiv i IDA?

I IDA er der et væld af muligheder for dig, der vil være mere end bare medlem.

Statikere

Find informationer om statikerordningen og procedurer for anerkendte statikeres virke - herunder kontakt til anerkendelsesudvalget.

Spildevandskomiteen

Spildevandskomiteens arbejder med de ingeniørmæssige opgaver vedrørende projektering, udførelse og drift af kloakanlæg og renseanlæg.

Engineer The Future

Engineer The Future bringer danske ingeniører og teknologieksperter i front og arbejder for, at der bliver mange flere med viden og specialer inden for teknologisk udvikling.