IDAs politiske opbygning

IDA er en demokratisk forening, hvor medlemmerne vælger foreningens styrende organ, Repræsentantskabet. Her kan du få overblik over, hvilke love, vedtægter og retningslinjer, der gælder i IDA.

IDAs love og vedtægter

Her kan du se de love og vedtægter, som IDAs repræsentantskab har godkendt.

IDAs politiske struktur

Her kan du se, hvordan IDA politisk er organiseret.

Politiske lister

En liste er en gruppe medlemmer, der går sammen om, at opstille kandidater til Repræsentantskabet.

Resultat af IDA-valget 2019

Se resultatet af IDA Valg 2019, og hvordan mandatfordelingen bliver i det nye Repræsentantskab.

Du kan nu stille op til IDA Valg 22

I marts 2022 skal IDAs medlemmer stemme til Repræsentantskabet, der er IDAs øverste demokratiske forsamling. Men allerede nu kan du stille op til valget.