IDAs politiske opbygning

IDA er en demokratisk forening, hvor medlemmerne vælger foreningens styrende organ, Repræsentantskabet. Her kan du få overblik over, hvilke love, vedtægter og retningslinjer, der gælder i IDA.

Resultat af IDA-valget 2019

Formanden for IDAs valgudvalg offentliggjorde fredag eftermiddag resultatet af IDA Valg 2019. Se hvordan mandatfordelingen bliver i det nye Repræsentantskab.

IDAs politiske struktur

Her kan du se, hvordan IDA politisk er organiseret.

IDAs love og vedtægter

Her kan du se de love og vedtægter, som IDAs repræsentantskab har godkendt.

Politiske lister

En liste er en gruppe medlemmer, der går sammen om, at opstille kandidater til Repræsentantskabet.