Politisk ledelse

IDA er en demokratisk forening, hvor medlemmerne vælger foreningens styrende organ, Repræsentantskabet.

Ansattes Råd

Ansattes Råd beskæftiger sig med opgaver om medlemmernes løn-, ansættelses-, pensions- og arbejdsmiljøforhold.

Erhvervs- og Vækstudvalget

Udvalget udarbejder IDAs holdninger inden for særligt erhvervsvilkår, teknologiudvikling og innovation.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget arbejder på vegne af Hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen varetager foreningens ledelse under ansvar over for Repræsentantskabet.

IDAs formand

Thomas Damkjær Petersen blev valgt som formand i 2016 og genvalgt i 2019.

IDA Offentlig

IDA Offentlig hører under Ansattes råd og varetager kollektive ansættelses- og lønmæssige interesser.

IDA Privat

IDA Privat varetager løn- og ansættelsesmæssige interesser for privatansatte medlemmer. Det gør vi gennem aktiviteter over hele landet.

Politiske arbejds- og ekspertgrupper

I en række ekspert- og arbejdsgrupper inviteres IDA medlemmer til at bidrage med deres ekspertviden.

Repræsentatskabet

Repræsentantskabet består af 65 personer, som er valgt af foreningens stemmeberettigede medlemmer.

Uddannelses- og Forskningsudvalget

Udvalget sætter retning og indhold på IDAs politiske holdninger om uddannelses- og forskningspolitik.