Forretningsudvalget

Forretningsudvalget arbejder på vegne af Hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg og fastsætter dets kommissorium.

Forretningsudvalget sammensættes af foreningens formand, som er Forretningsudvalgets formand, af næstformanden samt af 4 øvrige medlemmer valgt blandt Hovedbestyrelsens medlemmer.

Forretningsudvalget arbejder på vegne af og inden for rammer fastlagt af Hovedbestyrelsen.

Se Forretningsudvalgets medlemmer .