IDA mener

IDA er politisk uafhængig, men søger som interesseorganisation at påvirke beslutningerne i samfundet til medlemmernes fordel.

IDAs Klimasvar: 70 pct. reduktion på transport- og energiområdet

IDAs Klimasvar er Danmarks første samlede plan for, hvor vi når regeringens 70 procentsmålsætning i 2030.

Følg SIRI-Kommissionens arbejde

- med at kortlægge hvordan Danmark kan udnytte AI og digital disruption til at skabe job og vækst