IDA mener

IDA er politisk uafhængig, men søger som interesseorganisation at påvirke beslutningerne i samfundet til medlemmernes fordel.

IDAs Klimasvar: 70 pct. reduktion på transport- og energiområdet

IDAs Klimasvar er Danmarks første samlede plan for, hvor vi når regeringens 70 procentsmålsætning i 2030.

Følg SIRI-Kommissionens arbejde

- med at kortlægge hvordan Danmark kan udnytte AI og digital disruption til at skabe job og vækst

IDA mener

Danmark kæmper sammen med resten af verden om at skabe vækst og job samtidig med, at vi får løst de store samfundsudfordringer, vi og resten af verden står over for. Udfordringer inden for fx rent vand, bæredygtige fødevarer, sundhed og velfærd m.m.

IDA arbejder for, at Danmark trækker det længste strå i denne sammenhæng.

Det kræver både en indsats på den korte og lange bane – og det kræver at politikerne tager de rette beslutninger på et oplyst og sagligt grundlag.

I IDA arbejder vi på tværs af politiske skel - såvel lokalt, nationalt som internationalt.