Grøn omstilling

I IDA arbejder vi med, hvordan Danmark kan omlægge produktion og forandre forbrug mod en bæredygtig udvikling. FN’s Verdensmål giver en retning for, hvor verden har de største udfordringer, og hvor vi skal hen.

Danmark skal fra lineær til cirkulær økonomi

I IDA mener vi, at omstilling til cirkulær økonomi er et centralt udviklingsområde, hvis Danmark skal nå sit langsigtede mål om klimaneutralitet.

Find IDAs faglige netværk og arrangementer om Klima, energi og cirkulær økonomi

IDA har en række faglige netværk, hvor du kan dyrke forskellige specialer inden for Energi, Miljø og Global Development.

Kontakt IDAs presseteam

Vil du vide mere om IDAs holdninger eller analyser eller have hjælp til at kontakte en relevant ekspert fra IDAs ekspertkorps?