Find din ekspert

Her er alle IDAs eksperter inddelt i kategorier. Klik på den enkelte ekspert og få adgang til kontaktoplysninger, pressefotos og baggrundsinformation.

 

It og digitaliseringLink kopieret

Annette Lotz

Ekspert i kvalitetssikring af it-udviklingsprojekter

Annette Lotz er civilingeniør (E) og HD i organisation. I mange år har Annette arbejdet med IT-systemer inden for bl.a. den finansielle sektor og nu i SKAT.

Claus Sass Hvass

Ekspert i industriel automatisering

Claus Sass Hvass igennem 30 år arbejdet med industriel automation, herunder industriel it, Manufacturing Execution Systems (MES) og digitalisering.

Grit Munk

Ekspert i dataetik

Grit Munk er uddannet cand.scient.pol. fra KU, chefskonsulent i IDA med ansvar for it, kunstig intelligens og dataetik siden 2008.

Jens Myrup Pedersen

Ekspert i cybersikkerhed

Jens Myrup Pedersen er Danmarks første professor i cybersikkerhed. Han arbejder til daglig ved Institut for Elektroniske Systemer på AAU i København.

Jørn Guldberg

it-sikkerhedsekspert

Jørn Guldberg har i mange år arbejdet med digital sikkerhed med fokus på brugernes data. Hvor er data, hvordan kan de bruges og misbruges?

Kåre Løvgren

it-teknisk ekspert

Kåre Løvgren er softwareudvikler, projekt- og programleder på IT-projekter, som spænder fra indlejrede realtids-systemer til distribuerede løsninger.

Michael Brogaard Jensen

Ekspert i digital infrastruktur

Michael Brogaard Jensen er uddannet civilingeniør med speciale i elektronik og it. Mangeårig erfaring med projekter inden for teledatakommunikation.

Rune Domsten

Ekspert i elektronikudvikling

Rune Domsten er ingeniør og har bred erfaring inden for elektronikudvikling og chipindustrien.

Søren Peter Johansen

Ekspert i robotter

Søren Peter Johansen følger robotternes udvikling på nationalt såvel som globalt.

Sofie Freja Christensen

Ekspert i cybersikkerhed

Sofie Freja Christensen er ekspert i cybersikkerhed og informations-sikkerhed, og arbejder til daglig hos it-sikkerhedsfirmaet Dubex.

Maria Hvid

Ekspert i kunstig intelligens og maskinlæring

 

Miljø og forureningLink kopieret

Birgit Storm

Ekspert i materialeteknologi

Birgit Storm har mere end 25 års erfaring som lektor i materialeteknologi herunder i plast og kompositter samt sammenføjning af materialer.

Christian Poll

Ekspert i miljø og bæredygtighed

Christian Poll er civilingeniør og arbejder med miljø og bæredygtighed på DTU. På baggrund af snart tre årtiers erfaring inden for miljøområdet.

Eva B. Møller

Ekspert i bygningsfysik

Eva B. Møller er uddannet civilingeniør og ph.d. og arbejder til daglig som professor i bygningsdesign i Arktis på DTU.

Hans Otto Holmegaard Kristensen

Skibs- og søfartsekspert

Hans Otto Kristensen er en af Danmarks førende specialister i design af skibe. Er uddannet civilingeniør fra DTU med speciale i skibsbygning.

Lene Fischer

Ekspert i geografiske informationssystemer (GIS)

Lene Fischer er specialist i GIS og geodata. Til dagligt arbejder Lene som lektor på Københavns Universitet.

Markus Hatting

Ekspert i tekstiler

Markus Hatting er co-founder af Tænketanken Tekstilrevolutionen, med ekspertise inden for tekstilindustrien.

Mette Christophersen

Ekspert i jord- og grundvandsforurening

Mette Christophersen er post doc fra DTU i jord- og grundvandsforhold og stod bl.a. i spidsen for det store EU-projekt GRACOS.

Mette Glavind

Ekspert i bæredygtigt byggeri

Mette Glavind er direktør for Byggeri og Anlæg på Teknologisk Institution. Mette sætter stort fokus på bæredygtighed.

Michael Søgaard Jørgensen

Ekspert i reparation og produkters levetid

Michael Søgaard Jørgensen er lektor i bæredygtig innovation og omstilling på AAU i København. Micheal har 30 års erfaring med bæredygtig udvikling.

Ole Schleicher

Ekspert i udledning af forurenende stoffer i luften

Civilingeniør Ole Schleicher arbejder til daglig for Force Technology. Ole er ekspert i udledningen og spredningen af luftforurenende stoffer.

Jacob Kragh Andersen

Spildevandsekspert

Sine Beuse Fauerby

Ekspert i cirkulær økonomi

Sine Beuse Fauerby har arbejde med cirkulær økonomi i mere end ti år med alt fra offentlige indkøb, miljømærker og genbrug.

Torben Valdbjørn Rasmussen

Ekspert i radon, asbest og bygningsfysik

Torben Valdbjørn Rasmussen er civilingeniør fra DTU, ph.d. og seniorforsker ved BUILD, AAU, hvor han forsker i bl.a. fremtidens byggematerialer.

Kirsten Hjerrild Nielsen

Ekspert i reaktorteknologi

Kirsten Hjerrild Nielsen er civilingeniør med speciale inden for reaktorfysik og har 25 års erhvervserfaring inden for den nukleare branche, herunder syv år på Forskningscenter Risø og de seneste 18 år hos Dansk Dekommissionering, hvor hun i dag er teknisk direktør. Kirsten kan som ekspert for IDA udtale sig bredt inden for reaktorteknologi, herunder om den seneste udvikling inden for feltet.

Andreas Terjesen

Ekspert i urban biodiversitet og klimatilpasning

 

Klima og energiLink kopieret

Ole Mark

Ekspert i klimatilpasning og oversvømmelser

Ole Mark er en af Danmarks førende eksperter i klimatilpasning.

Carsten Rosted Petersen

Ekspert i klimatilpasning og skybrud

CartsenRosted Petersen er civilingeniør og har arbejdet med en bred vifte af regn- og spildevandsproblematikker.

Kurt Emil Eriksen

Ekspert i energi- og CO2-besparelser i byggeri

Kurt Emil Eriksen er specialist i energieffektiviseringer og har stor indsigt i CO2-reduktioner fra byggeriet og dets værdikæde.

Mads Aarup

Ekspert i elbiler og batteriteknologi

Markus Hatting er Co-founder af Tænketanken Tekstilrevolutionen. Han har ekspertise inden for tekstilindustrien med fokus bæredygtighed.

Monika Skadborg

Klimaekspert

Monika Skadborg har takket være ihærdighed og en række centrale politiske hverv gjort sig berettiget som formidler af komplekse klimaspørgsmål.

Pernille Hagedorn-Rasmussen

Ekspert i energi og klima

Pernille Hagedorn-Rasmussen har arbejdet med vedvarende energi og energisystemer i mere end 10 år. Pernille er chefpolitisk konsulent i IDA.

Anders Dyrelund

Ekspert i energiplanlægning i byer

Anders Dyrelund er en af Danmarks mest erfarne rådgivere inden for fjernvarme og energiplanlægning.

Preben Birr-Pedersen

Energiekspert

Preben Birr-Pedersen er civilingeniør og specialist i energiteknologier og har indgående kendskab til power-to-x og CCUS.

Sine Beuse Fauerby

Ekspert i cirkulær økonomi

Sine Beuse Fauerby har arbejde 10 års erfaring med cirkulær økonomi. Det inkluderer offentlige indkøb, miljømærker og genbrug.

Svend Tøfting

Trafikekspert

Svend Tøfting er uddannet cand. polyt. og har i sin karriere arbejdet med en bred vifte af trafikale problemstillinger. Bl.a. i regi hos ITSDanmark.

Kirsten Hjerrild Nielsen

Ekspert i reaktorteknologi

Kirsten Hjerrild Nielsen er civilingeniør med speciale inden for reaktorfysik og har 25 års erhvervserfaring inden for den nukleare branche, herunder syv år på Forskningscenter Risø og de seneste 18 år hos Dansk Dekommissionering, hvor hun i dag er teknisk direktør. Kirsten kan som ekspert for IDA udtale sig bredt inden for reaktorteknologi, herunder om den seneste udvikling inden for feltet.

Søren Weiss Hartmann

Ekspert i olie- og gasboringer

Søren Weiss Hartmann har 35 års erfaring indenfor olie- og gasboringer på vand og land. Han har ledet boreoperationer over hele verden og er nu i dag hos Maersk.

Hans Peter Dejgaard

Ekspert i miljø- og klimaproblematikker i udviklingslande

Hans Peter Dejgaard er uddannet elektroingeniør fra DTU og har i mange år arbejdet som selvstændig konsulent med speciale i udviklingslande.

Niels Heine Kristensen

Ekspert i fødevareteknologi

Niels Heine Kristensens er civilingeniør og professor hos RUC. Han har siden 1987 forsket i snitfladen mellem mennesker og teknologi hos fødevareproduktionen.

Andreas Terjesen

Ekspert i urban biodiversitet og klimatilpasning

 

Trafik og transportLink kopieret

 

ByggeriLink kopieret

 

IndustriLink kopieret

 

Ny teknologiLink kopieret

Michael Brogaard Jensen

Ekspert i digital infrastruktur

Michael Brogaard Jensen er uddannet civilingeniør med speciale i elektronik og it. Mangeårig erfaring med projekter inden for tele- datakommunikation.

Poul Zimmermann Nielsen

Ekspert i rumteknologi

Poul Zimmermann Nielsen har mere end 30 års professionel erfaring fra rumprogrammer.

Kirsten Hjerrild Nielsen

ekspert i reaktorteknologi

Kirsten Hjerrild Nielsen er civilingeniør med speciale inden for reaktorfysik og har 25 års erhvervserfaring inden for den nukleare branche, herunder syv år på Forskningscenter Risø og de seneste 18 år hos Dansk Dekommissionering, hvor hun i dag er teknisk direktør. Kirsten kan som ekspert for IDA udtale sig bredt inden for reaktorteknologi, herunder om den seneste udvikling inden for feltet.

Maria Jensen

Ekspert i kunstig intelligens og maskinlæring

Rolf Ask Clausen

Ekspert i nye teknologier

Rolf har en ubrudt livslang interesse for teknologi, især hvad fremtidens teknologi bringer af nye muligheder, og hvordan den kan skabe værdi.

Søren Peter Johansen

Ekspert i robotter

Søren Peter Johansen følger robotternes udvikling på nationalt såvel som globalt.

Lene Fischer

Ekspert i geografiske informationssystemer (GIS)

Lene Fischer er specialist i GIS og geodata. Til dagligt arbejder Lene som lektor på Københavns Universitet.

Niels Heine Kristensen

Ekspert i fødevareteknologi

Niels Heine Kristensens er civilingeniør og professor ved Institut for Mennesker og Teknologi ved RUC.

Rune Domsten

Ekspert i elektronikudvikling

Rune Domsten er ingeniør og har bred erfaring inden for elektronikudvikling og chipindustrien.

Vanessa Julia Carpenter

Ekspert i prototypeudvikling

Vanessa har erfaring med produktudvikling inden for teknologi. Vanessa har PhD i design og teknologi.

 

Arbejdsmarked og uddannelseLink kopieret