Find din ekspert

Her er alle IDAs eksperter inddelt i kategorier. Klik på den enkelte ekspert og få adgang til kontaktoplysninger, pressefotos og baggrundsinformation.

 

It og digitaliseringLink kopieret

Annette Lotz

Ekspert i kvalitetssikring af it-udviklingsprojekter

Annette Lotz er civilingeniør (E) og HD i organisation. I mange år har Annette arbejdet med IT-udvikling og drift af store og komplekse IT-systemer i bl.a. den finansielle sektor og nu som leverandør til SKAT ...

Claus Sass Hvass

Ekspert i industriel automatisering

Har igennem mere end 30 år arbejdet med industriel automation, herunder industriel it, Manufacturing Execution Systems (MES) og digitalisering. Arbejdet har givet ham bred indsigt i anvendelsen af produktions-it i forskellige typer af virksomheder ...

Grit Munk

Ekspert i dataetik

Uddannet cand.scient.pol. fra KU, chefkonsulent i IDA med ansvar for it, kunstig intelligens og dataetik siden 2008. Dataetik handler om at sætte mennesket i centrum i den digitale udvikling.

Jørn Guldberg

it-sikkerhedsekspert

Jørn Guldberg har i mange år arbejdet med digital sikkerhed med fokus på brugernes data. Hvor er data, hvordan kan de bruges og misbruges? ...

Kåre Løvgren

it-teknisk ekspert

Kåre Løvgren er softwareudvikler og projekt- og programleder på IT-projekter, som spænder fra indlejrede realtidssystemer til større distribuerede løsninger ...

Michael Brogaard Jensen

Ekspert i digital infrastruktur

Michael Brogaard Jensen er uddannet civilingeniør med speciale i elektronik og it. Mangeårig erfaring med projekter inden for tele- datakommunikation, hvor han har beskæftiget sig med et bredt spekter af opgaver ...

Rune Domsten

Ekspert i elektronikudvikling

Rune Domsten er ingeniør og har bred erfaring inden for elektronikudvikling og chipindustrien. Han har været ansvarlig for mere end 1000 projekter oftest med de nyeste teknologier som omdrejningspunkt ...

Søren Peter Johansen

Ekspert i robotter

Robotterne bliver stadig mere sofistikerede og finder anvendelse på stadig flere områder. Søren Peter Johansen følger robotternes udvikling såvel nationalt som internationalt ...

Thomas Haagendal

Ekspert i telekommunikation og IoT

Thomas Haagendal er uddannet diplomingeniør (elektronik) og har mere end 20 års erfaring med implementering af digitale infrastrukturløsninger inden for telekommunikation og it ...

Vanessa Julia Carpenter

Ekspert i prototypeudvikling

Vanessa har betydelig erfaring med produktudvikling inden for teknologi. Hun fokuserer på, hvordan teknologier kan hjælpe os med at leve et meningsfuldt liv. Vanessa er PhD i design og teknologi og har baggrund indenfor kunst, teknologi, akademia og interaktionsdesign ...

Sofie Freja Christensen

Ekspert i cybersikkerhed

 

IndustriLink kopieret

Aske Nydam Guldberg

Ekspert i genanvendelse

Civilingeniør Aske Nydam Guldberg er ekspert i sorterings- og genanvendelsesteknologier og har et stort overblik over udfordringer og muligheder ift. at genanvende affald ...

Birgit Storm

Ekspert i materialeteknologi

Med mere end 25 års erfaring som lektor i materialeteknologi herunder i plast og kompositter samt sammenføjning af materialer på forskellige universiteter er Birgit Storm en af landets bedste ...

Christian Poll

Ekspert i miljø og bæredygtighed

Christian Poll er civilingeniør og arbejder med miljø og bæredygtighed på DTU. På baggrund af snart tre årtiers erfaring inden for miljøområdet dækker han en række emner som ...

Claus Sass Hvass

Ekspert i industriel automatisering

Har igennem mere end 30 år arbejdet med industriel automation, herunder industriel it, Manufacturing Execution Systems (MES) og digitalisering ...

Markus Hatting

Ekspert i tekstiler

Co-founder af Tænketanken Tekstilrevolutionen. Ekspertise inden for tekstilindustrien med fokus på miljømæssig og social bæredygtighed ...

Ole Schleicher

Ekspert i udledning af forurenende stoffer i luften

Civilingeniør Ole Schleicher arbejder til daglig for Force Technology. Han er en af Danmarks førende eksperter i udledningen og spredningen af luftforurenende stoffer og lugtgener fra industrier, kraftværker, og affaldsforbrændingsanlæg ...

Poul Zimmermann Nielsen

Ekspert i rumteknologi

Poul Zimmermann Nielsen har mere end 30 års professionel erfaring fra rumprogrammer

Rune Domsten

Ekspert i elektronikudvikling

Rune Domsten er ingeniør og har bred erfaring inden for elektronikudvikling og chipindustrien. Han har været ansvarlig for mere end 1000 projekter oftest med de nyeste teknologier som omdrejningspunkt ...

Søren Peter Johansen

Ekspert i robotter

Robotterne bliver stadig mere sofistikerede og finder anvendelse på stadig flere områder. Søren Peter Johansen følger robotternes udvikling såvel nationalt som internationalt ...

 

Miljø og forureningLink kopieret

Aske Nydam Guldberg

Ekspert i genanvendelse

Civilingeniør Aske Nydam Guldberg er ekspert i sorterings- og genanvendelsesteknologier og har et stort overblik over udfordringer og muligheder ift. at genanvende affald ...

Birgit Storm

Ekspert i materialeteknologi

Med mere end 25 års erfaring som lektor i materialeteknologi herunder i plast og kompositter samt sammenføjning af materialer på forskellige universiteter er Birgit Storm en af landets bedste ...

Christian Poll

Ekspert i miljø og bæredygtighed

Christian Poll er civilingeniør og arbejder med miljø og bæredygtighed på DTU. På baggrund af snart tre årtiers erfaring inden for miljøområdet ...

Eva B. Møller

Ekspert i bygningsfysik

Eva B. Møller er uddannet civilingeniør og ph.d. og arbejder til daglig som professor i bygningsdesign i Arktis på DTU ...

Hans Otto Holmegaard Kristensen

Skibs- og søfartsekspert

Hans Otto Kristensen er en af Danmarks førende specialister i design af skibe. Er uddannet civilingeniør fra DTU med speciale i skibsbygning ...

Lene Fischer

Ekspert i geografiske informationssystemer (GIS)

Specialist i brugen af GIS og geodata. Uddannet på Roskilde Universitet i datalogi og kommunikation og arbejder til daglig som lektor på Københavns Universitet, Skovskolen ...

Malene Matthison-Hansen

ekspert i affaldsortering

Med 20 års erfaring fra kommunalt regi har Malene stor erfaring med affaldssortering. Malene har naturlig indsigt i de kommunalpolitiske udfordringer ...

Marianne Bigum

ekspert i plasthåndtering globalt

Marianne Bigum har gennem mange år arbejdet med det globale affaldsproblem og har et godt blik for hvad der er af affaldsproblemer ude i verden

Markus Hatting

Ekspert i tekstiler

Co-founder af Tænketanken Tekstilrevolutionen. Ekspertise inden for tekstilindustrien med fokus på miljømæssig og social bæredygtighed ...

Mette Christophersen

Ekspert i jord- og grundvandsforurening

Mette Christophersen er post doc fra DTU i jord- og grundvandsforhold og stod blandt andet i spidsen for det store EU-projekt GRACOS ...

Mette Glavind

Ekspert i bæredygtigt byggeri

Bæredygtighed går som en rød tråd gennem Mette Glavinds karriere. Til daglig er hun direktør for Byggeri og Anlæg på Teknologisk Institut og hendes faglige basis er ...

Michael Søgaard Jørgensen

Ekspert i reparation og produkters levetid

Michael Søgaard Jørgensen er lektor inden for bæredygtig innovation og omstilling på Aalborg Universitet i København og har arbejdet med bæredygtig udvikling i virksomheder og byer i 30 år ...

Ole Schleicher

Ekspert i udledning af forurenende stoffer i luften

Civilingeniør Ole Schleicher arbejder til daglig for Force Technology. Han er en af Danmarks førende eksperter i udledningen og spredningen af luftforurenende stoffer

Sine Beuse Fauerby

Ekspert i cirkulær økonomi

Sine Beuse Fauerby har arbejde med cirkulær økonomi i mere end ti år med alt fra offentlige indkøb, miljømærker, genbrug og senest med stort fokus på genanvendelse ...

Torben Valdbjørn Rasmussen

Ekspert i radon, asbest og bygningsfysik

Torben Valdbjørn Rasmussen er civilingeniør fra DTU, ph.d. og seniorforsker ved BUILD, AAU, hvor han forsker i fremtidens byggematerialer, deres anvendelse, ydeevne og holdbarhed ...

 

Klima og energiLink kopieret

Carsten Rosted Petersen

Ekspert i klimatilpasning og skybrud

Er uddannet civilingeniør fra DTU og har arbejdet med en bred vifte af regn- og spildevandsproblematikker: Fra skybrudshåndtering, stormflodssikring og såkaldte LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand) til renseanlæg ...

Kurt Emil Eriksen

Ekspert i energi- og CO2-besparelser i byggeri

Kurt Emil Eriksen er specialist i energieffektiviseringer og har stor indsigt i CO2-reduktioner fra byggeriet og dets værdikæde ...

Mads Aarup

Ekspert i elbiler og batteriteknologi

Markus Hatting er Co-founder af Tænketanken Tekstilrevolutionen. Han har ekspertise inden for tekstilindustrien med fokus på miljømæssig og social bæredygtighed ...

Monika Skadborg

Klimaekspert

Monika Skadborg har takket være en rasende ihærdighed og en række centrale politiske hverv gjort sig berettiget som formidler af komplekse klimaspørgsmål ...

Niels Heine Kristensen

Ekspert i fødevareteknologi

Niels Heine Kristensens er civilingeniør og professor ved Institut for Mennesker og Teknologi ved RUC. Han har siden 1987 forsket i snitfladen mellem mennesker og teknologi især inden for fødevareproduktion ...

Ole Mark

Ekspert i klimatilpasning og oversvømmelser

Ole Mark er en af Danmarks førende eksperter i klimatilpasning og har blandt andet i en årrække bistået de thailandske myndigheder med ...

Pernille Hagedorn-Rasmussen

Ekspert i energi og klima

Pernille Hagedorn-Rasmussen har arbejdet med omstilling til vedvarende energi og energisystemer i mere end 10 år. Pernille er chefpolitisk konsulent i IDA ...

Sine Beuse Fauerby

Ekspert i cirkulær økonomi

Sine Beuse Fauerby har arbejde med cirkulær økonomi i mere end ti år med alt fra offentlige indkøb, miljømærker, genbrug og senest med stort fokus på genanvendelse ...

Svend Tøfting

Trafikekspert

Svend Tøfting er uddannet cand. polyt. og har i sin karriere arbejdet med en bred vifte af trafikale problemstillinger. Blandt andet i regi af interesseorganisationen ITSDanmark, som han var formand for i en årrække ...

Søren Weiss Hartmann

Ekspert i olie- og gasboringer

Søren Weiss Hartmann har 35 års erfaring indenfor olie- og gasboringer på vand og land. Han har ledet boreoperationer over hele verden og arbejder i dag i Maersk Drilling ...

Hans Peter Dejgaard

Ekspert i miljø- og klimaproblematikker i udviklingslande

Hans Peter Dejgaard er uddannet elektroingeniør fra DTU og har i mange år arbejdet som selvstændig konsulent med speciale i udviklingslande ...

 

Trafik og transportLink kopieret

 

ByggeriLink kopieret

 

Ny teknologiLink kopieret

 

Ledelse og arbejdsmiljøLink kopieret

 

Uddannelse og karriereLink kopieret