IDA Privat

IDA Privat varetager de løn- og ansættelsesmæssige interesser for privatansatte medlemmer. Det gør vi gennem aktiviteter – enten på virksomheder ude i landet, regionalt eller i IDA-huset i København.

Mød IDA Privats formand Kathrine Nygaard Stannov, som byder velkommen til årskonferencen 2019 og giver en introduktion til IDA Privats virke og kerneområder.

Formål

IDA Privats mål er at understøtte alle privatansatte medlemmer, så de står bedst muligt på arbejdsmarkedet til selv at skabe sig et attraktivt arbejdsliv og karriere – det uanset om det er medlemmer ansat på individuelle vilkår eller på kollektive vilkår.

IDA Privat udvikler løbende nye koncepter til interessevaretagelse inden for den private sektor. IDA Privat frembringer konkrete initiativer, der understøtter Danmarks Bedste Rådgivning. IDA Privat er konstant opmærksomme på trends og tendenser på det private arbejdsmarked og udvikler på baggrund heraf relevante initiativer over for IDAs privatansatte medlemmer.

Arbejde og aktiviteter

IDA Privat gør meget for at sikre medlemmerne gode arbejdsvilkår. Aktiviteterne består blandt andet af:

  • Årlig generalforsamling
  • Årskonference
  • Lokale aktiviteter på arbejdspladserne, som udvikles i et tæt samarbejde mellem medlemmer, ledelse på en konkrete virksomhed eller i et geografisk område blandt flere virksomheder og med IDA som koordinator.
  • Skræddersyede kampagner til virksomheder
  • Tæt dialog med HR og ledelse på en række virksomheder
  • Nyhedsbrevet Tillidsposten.