Politiske arbejdsgrupper og ad hoc udvalg

I en række ad hoc udvalg og arbejdsgrupper inviteres IDA medlemmer til at bidrage med deres ekspertviden på udvalgte områder, som har stor samfundsmæssig relevans.

Teknologi og videnskab er en del af løsningen på mange af vores samfunds udfordringer.

I en række ad hoc udvalg og arbejdsgrupper inviteres IDA medlemmer til at bidrage med deres ekspertviden på udvalgte områder, som har stor samfundsmæssig relevans, og hvor netop IDAs medlemmer har unik viden indenfor teknologi og naturvidenskab, der skal i spil.

Ad hoc udvalgene samler viden og udvikler på den baggrund politiske anbefalinger og løsningsforslag, som bruges i IDAs politiske interessevaretagelse.

Resultatet af udvalgenes arbejde kan udmønte sig i rapporter, politikpapirer og politiske anbefalinger. Der kan afholdes dialogmøder, konferencer eller andre arrangementer, som understøtter formålet for de enkelte ad hoc udvalg.

Udvalgene har også en opgave i forhold til at være teknologiens stemme i samfundsdebatten. Flere medlemmer af ad hoc udvalgene er således teknologiske talspersoner på vegne af IDA.

Der sidder altid et hovedbestyrelsesmedlem i spidsen for ad hoc udvalgene, og medlemmerne af udvalgene udpeges på baggrund af deres faglige ekspertise og på en måde, hvor der sikres en sammensætning af forskere, praktikere fra offentlige og private virksomheder samt rådgivere.

Ad hoc udvalg og arbejdsgrupper