Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen varetager foreningens ledelse under ansvar over for Repræsentantskabet.

Hovedbestyrelsen for 2019-22: Fra venstre mod højre: Lukas Bysted, Cay Holst, Jens Heide, Laura Klitgaard, Juliane Marie Neiiendam, Svend Tøfting, Ivan Lilleng, Christina Kiær, Thomas Damkjær Petersen, Malene Staal Matthison-Hansen, Malene Krog Lundsby, Søren Vang Fischer, Aske Nydam Guldberg og Ditte Marie Reinholdt Jensen. Billedet blev taget den 11. maj. Caroline Maria Tromer Dragsdahl var ikke tilstede.

Hovedbestyrelsen består af foreningens formand, der vælges af Repræsentantskabet, samt 14 andre medlemmer med suppleanter, der vælges af og blandt Repræsentantskabets medlemmer ved forholdstalsvalg mellem listerne.

Kontaktdata på Hovedbestyrelsens medlemmer

Hovedbestyrelsen skal:

  • Udstikke rammer og retningslinjer for foreningen.
  • Tage stilling til spørgsmål af foreningspolitisk karakter.
  • Beslutte vedrørende principielle og overordnede forhold.
  • Varetage den samlede kontrol af foreningen på Repræsentantskabets vegne.
  • Indstille budget for IDA til Repræsentantskabets godkendelse.
  • Aftale mål og rammer samt indstille budget for det regionale og det fagtekniske arbejde.
  • Varetage interesser for medlemmerne i medlemskategori 3 Selvstændige.

Hovedbestyrelsen har desuden ansvaret for den politiske samordning og koordinering af arbejdet i nedsatte udvalg o.l., herunder at relevante dele af foreningen inddrages i arbejdet med udformning og implementering af politikker.