Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen varetager foreningens ledelse under ansvar over for Repræsentantskabet.

IDAs Hovedbestyrelse (feb. 2020)

Hovedbestyrelsen for 2019-22: Øverst fra venstre til højre: Jens Heide, Morten Thiessen, Lars Holm, Aske Guldberg. Midten fra venstre til højre: Ivan Lilleng, Malene Krogh Lundsby, Christina Kiær, Thomas Damkjær Petersen, Cay Holst og Svend Tøfting. Nederst fra venstre til højre: Juliane Marie Neiiendam, Caroline Maria Tromer Dragsdahl, Malene Matthison-Hansen, Ditte-Marie Reinholdt Jensen, Laura Klitgaard og Søren Vang Fischer. (Foto taget i februar 2020).

Hovedbestyrelsen består af foreningens formand, der vælges af Repræsentantskabet, samt 14 andre medlemmer med suppleanter, der vælges af og blandt Repræsentantskabets medlemmer ved forholdstalsvalg mellem listerne.

Kontaktdata på Hovedbestyrelsens medlemmer

Hovedbestyrelsen skal:

  • Udstikke rammer og retningslinjer for foreningen.
  • Tage stilling til spørgsmål af foreningspolitisk karakter.
  • Beslutte vedrørende principielle og overordnede forhold.
  • Varetage den samlede kontrol af foreningen på Repræsentantskabets vegne.
  • Indstille budget for IDA til Repræsentantskabets godkendelse.
  • Aftale mål og rammer samt indstille budget for det regionale og det fagtekniske arbejde.
  • Varetage interesser for medlemmerne i medlemskategori 3 Selvstændige.

Hovedbestyrelsen har desuden ansvaret for den politiske samordning og koordinering af arbejdet i nedsatte udvalg o.l., herunder at relevante dele af foreningen inddrages i arbejdet med udformning og implementering af politikker.