Ansattes Råd

Ansattes Råd varetager - under ansvar over for Hovedbestyrelsen - en række opgaver vedrørende medlemmernes løn-, ansættelses-, pensions-, arbejdsmarkeds-, beskæftigelses- og arbejdsmiljøforhold.

Ansattes Råd er et politikformulerende organ, der har til opgave at øve indflydelse på den politiske samfundsdagsorden til gavn for IDAs medlemmer.

Ansattes Råd har ansvar for følgende opgaver:

 • Indstiller til Hovedbestyrelsen rammer og budget inden for Ansattes Råds område samt Dispositionsfonden
 • Indstiller til Hovedbestyrelsen forslag til politik vedrørende løn-, ansættelses-, pensions-, arbejdsmarkeds-, beskæftigelses- og arbejdsmiljøforhold
 • Fastlægger retningslinjer for udbetaling af Dispositionsfonden
 • Fastlægger rammer for IDA Offentlig og IDA Privat
 • Fastlægger rammer for tillidsrepræsentantuddannelsen
 • Fastlægger rammer for løn-, ansættelses-, pensions-, arbejdsmarkeds, beskæftigelses- og arbejdsmiljøområdet
 • Fastlægger minimalløn
 • Fastlægger overenskomstkrav og godkender overenskomstresultater samt beslutter evt. konflikt

Ansattes Råds mærkesager følger IDAs indsatsområder:

 • Teknologiens stemme - realiserer potentialet i ny teknologi og medtænker etik
 • Forandring med muligheder - det gode arbejdsliv i Industri 4.0
 • Berigelse med bæredygtighed - omstilling af produktion og forbrug
 • Styrkelse af kompetencer - livslang læring og ny læringsteknologi
 • Fremtidens velstand - satsning på forskning og uddannelse

Ansattes Råds vision:

 • Styrke medlemmernes arbejdsliv nationalt og globalt
 • Være et dynamisk organ der regerer og øger indflydelse på samfundets dagsorden
 • Sikre synlighed, transparens og samarbejde på tværs af IDA

Ansattes Råd består af 6 medlemmer og en formand:

Formanden for rådet vælges af Hovedbestyrelsen på dennes konstituerende møde. Formanden skal tilhøre medlemskategori 2 og være erhvervsaktiv på valgtidspunktet. Derudover udpeger Hovedbestyrelsen 6 medlemmer til rådet. IDA Offentlig og IDA Privat udpeger hver af sin bestyrelse en talsperson til rådet. Derudover sidder der en observatør fra Akademikernes A-kasse, en fra DdL, en fra STEM students og en fra Selvstændigområdet

Se medlemmerne af Ansattes Råd.

Gældende politikker: