IDAs politiske struktur

Her kan du se, hvordan IDA demokratiske valgte organisation er organiseret.

IDA - politisk organisationadiagram
IDAs politiske organisation (Klik for større billede)

Der er valg til Repræsentantskabet hver tredje år – næste gang er i 2022. Valget til Repræsentantskabet foregår via politiske lister, som svarer til politiske partier.

Ved valget kan alle medlemmer af IDA stemme. De 65 valgte medlemmer vælger IDAs formand og nedsætter IDAs hovedbestyrelse, der varetager foreningens ledelse.

Hovedbestyrelsen kan også nedsætte en række udvalg og råd under sig til at varetage og udforme IDAs politikker. 

IDAs valgte organer har også formuleret regler for honerering og frikøb samt ledelsesprincipper i IDA. Find links nedenfor.