Regler for frikøb og honorering i IDA

Repræsentantskabet fastlægger retningslinjer for ydelse af kompensation til personer med særlige opgaver i forbindelse med varetagelsen af foreningens interesser.