Repræsentantskabet

IDAs repræsentantskab er foreningens øverste myndighed og vælger formand og Hovedbestyrelse.

Repræsentantskabet består af 65 personer, som er valgt af foreningens stemmeberettigede medlemmer. Kandidatmedlemmerne vælger 61 til Repræsentantskabet og studiemedlemmer vælger 4 til Repræsentantskabet via organisationen STEM Students.

Repræsentantskabet nedsætter en hovedbestyrelse, som under ansvar over for Repræsentantskabet varetager foreningens ledelse.

Repræsentantskabet indkaldes af formanden til møder i årets 2. og 4. kvartal samt i øvrigt, når formanden eller et flertal i Hovedbestyrelsen finder det nødvendigt.

Se medlemmerne i Repræsentantskabet. (Valgt i april 2019)

Resultat af valg til Repræsentantskabet 2019.

IDAs politiske lister.