Repræsentantskabet

IDAs repræsentantskab er foreningens øverste myndighed og vælger formand og Hovedbestyrelse.