IDA Offentlig

IDA Offentlig hører under Ansattes råd og varetager de kollektive ansættelses- og lønmæssige interesser for IDAs offentlige ansatte medlemmer. Se hvem der repræsenterer dig i bestyrelsen og læs den seneste beretning.

IDA Offentlig har til opgave:

  • at varetage de kollektive løn- og ansættelsesmæssige interesser for IDAs medlemmer, der er ansat under statsoverenskomsten, i regioner og kommuner samt i fælleskommunale virksomheder
  • at styrke tillidsrepræsentantarbejdet på det offentlige område
  • at medvirke til erfaringsudveksling, videndeling og netværksdannelse for tillidsrepræsentanterne på det offentlige område.

IDA Offentlig er på det statslige område baseret på fraktioner, der hver især tilhører én overordnet sektor. Sektorerne fungerer som forum for erfaringsudveksling mellem tillidsrepræsentanter.

IDA Offentligs bestyrelse udpeger blandt bestyrelsens medlemmer en talsperson og en suppleant herfor til Ansattes Råd.

Du kan deltage i et af IDA Offentligs 5 regionale netværk. I netværkene diskuteres TR-hvervet i et fortroligt rum, hvor der er rig mulighed for udveksling af erfaringer og videndeling. Derudover tager netværkene løbende aktuelle emner op.

Klik dig ind på netværkene herunder eller tag kontakt til de enkelte kontaktpersoner:

Netværk Sjælland: 
Lone Randi Faber, lrf@m.ida.dk

Netværk Stat (undervisning undtaget): 
Dan Delcomyn Christensen, dan@naviair.dk

Netværk Nord/Midtjylland: 
Anders Frederiksen, andefr@rm.dk

Netværk Fyn/Syd: 
Jesper Olkjær Edlefsen, joe@vandcenter.dk

Netværk Undervisning: 
Carsten Eckhart Thomsen cet@sund.ku.dk