IDA Offentlig

IDA Offentlig hører under Ansattes råd og varetager de kollektive ansættelses- og lønmæssige interesser for IDAs offentlige ansatte medlemmer. Se hvem der repræsenterer dig i bestyrelsen og læs den seneste beretning.