IDA TR-netværk Midt/Nord

Vi er et netværk for tillidsrepræsentanter og suppleanter i Staten, der ikke er ansat i Midt- og Nordjylland. Vi holder 3-4 netværksmøder om året.

I TR netværk Midt/Nord afholder vi omkring tre til fire møder årligt. Det sidste møde falder som regel på årets TR konference. Et punkt der altid fylder meget er ”hvad sker og opleves der ude på arbejdspladserne?”. Det er meget de samme udfordringer vi oplever. Særligt arbejdsmiljø/stress, trivsel og udvikling er nogle af de store temaer, der fylder.

Netværkets deltagere kommer alle med vidt forskellige baggrunde, hvilket bevirker at man kan få fortalt og diskuteret hverdagens oplevelser, udfordringer og løsninger.

Hvis du ønsker at få mere at vide eller vil deltage i vores netværk, så henvend dig venligst til Anders Frederiksen på andefr@rm.dk der er netværksadministrator.