Alle kurser for tillidsvalgte

Du ser her en oversigt over alle IDAs kurser for tillidsvalgte.

Arbejdsmiljø

Gratis

Får redskaber til at håndtere trivsel og psykisk arbejdsmiljø på individ-, gruppe-, ledelses- og organisationsniveau.

Brænd igennem - vil du styrke din kommunikation?

Gratis

Du får viden om din egen optræden og værktøjer til at udvikle og styrke dine evner til at brænde igennem i både små og store forsamlinger

De stærke relationer - skaber de gode og store resultater

Gratis

Stærke professionelle relationer kommer ikke af sig selv - de skal opbygges

Få indflydelse i SU-samarbejdet - Brænd igennem i SU

Gratis

Et godt samarbejde i samarbejdsudvalget skaber værdi for hele arbejdspladsen.

Grundkursus for offentligt ansatte tillidsvalgte

Gratis

Grundkursus for offentligt ansatte tillidsvalgte

Grundkursus for privatansatte tillidsvalgte

Gratis

Få den nødvendige grundlæggende viden om lovgivningen, reglerne og aftalerne

Jura og økonomi for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Gratis

Som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem skal du have både juridisk og økonomisk viden

Kommunikation og sparring i praksis

Gratis

Bliv bevidst om, hvordan du gennem effektiv og værdiskabende kommunikation skaber størst effekt som tillidsvalgt

Konfliktløsning ved mediationsmetoden

Gratis

Få viden og praktiske værktøjer til at håndtere dine egne og andres konflikter på en hensigtsmæssig måde

Læg fundamentet til al god forhandling

Gratis

Få kendskab til de fundamentale principper, som mange forskellige forhandlinger bygger på

Mægling og konfliktløsning

Gratis

Få øget forståelse for, hvad konflikter handler om, og hvilke redskaber, man skal gribe fat i for at håndtere dem

Mødeledelse – Tag styring og skab resultater

Gratis

Mødeledelse – Tag styring og skab resultater

Online kursus i bisidderrollen

Gratis

Kort og godt om din rolle som bisidder, både før - under og efter samtalen.

Retorik - bliv skarp i dine argumenter

Gratis

Du lærer, hvordan gode argumenter og overbevisende adfærd gør det nemmere for dig som tillidsvalgt at komme i mål med dine ønsker

Retorik 1

Gratis

På kurset høster vi af retorikkens erfaringer omkring det at overbevise

Retorik 2

Gratis

På kurset høster vi af retorikkens erfaringer omkring det at overbevise

Stil skarpt på den lokale løn for offentligt ansatte

Gratis

Kom i dybden med offentligt ansattes løn, regler og rettigheder

Styrk dit mandat med tillidsfulde relationer

Gratis

Workshop sætter spot på, hvordan du styrker dit mandag ved at udbygge, vedligeholde og tykne dine relationer.

Stå stærkere med bestyrelsestræning

Nye datoer kommer snarest

Stå stærkt, solidt og professionelt over for kolleger og ledelse

Trivsel under forandring

Gratis

Hvordan navigerer du som tillidsvalgt mellem ledelse og kolleger, når jeres arbejdsplads skal igennem større forandringer


 

Link kopieret

Vil du vide mere?

Billede af Annette Terp Andersen

Annette Terp Andersen

Kursussekretær