Alle kurser for tillidsvalgte

Som tillidsvalgt IDA medlem har du gratis adgang til en lang række kurser, som alle er udarbejdet til dig og dine udfordringer og hverdag som tillidsvalgt. Herunder præsenterer vi kurserne i en anbefalet rækkefølge, så du gradvist kan bygge oven på din eksisterende viden.

Grundkursus for privatansatte tillidsvalgte

Gratis

Få den nødvendige grundlæggende viden om lovgivningen, reglerne og aftalerne

Grundkursus for offentligt ansatte tillidsvalgte

Gratis

Grundkursus for offentligt ansatte tillidsvalgte

Læg fundamentet til al god forhandling

Gratis

Få kendskab til de fundamentale principper, som mange forskellige forhandlinger bygger på

Konfliktløsning ved mediationsmetoden

Gratis

Få viden og praktiske værktøjer til at håndtere dine egne og andres konflikter på en hensigtsmæssig måde

Mægling og konfliktløsning

Gratis

Få øget forståelse for, hvad konflikter handler om, og hvilke redskaber, man skal gribe fat i for at håndtere dem

Styrk dit mandat med tillidsfulde relationer

Nye datoer kommer snarest

Workshop sætter spot på, hvordan du styrker dit mandat ved at udbygge, vedligeholde og tykne dine relationer.

Brænd igennem - vil du styrke din kommunikation?

Gratis

Du får viden om din egen optræden og værktøjer til at udvikle og styrke dine evner til at brænde igennem i både små og store forsamlinger

Kommunikation og sparring i praksis

Gratis

Bliv bevidst om, hvordan du gennem effektiv og værdiskabende kommunikation skaber størst effekt som tillidsvalgt

Retorik - bliv skarp i dine argumenter

Gratis

Du lærer, hvordan gode argumenter og overbevisende adfærd gør det nemmere for dig som tillidsvalgt at komme i mål med dine ønsker

Retorik 1

Gratis

På kurset høster vi af retorikkens erfaringer omkring det at overbevise

Retorik 2

Gratis

På kurset høster vi af retorikkens erfaringer omkring det at overbevise

Få indflydelse i SU-samarbejdet

Gratis

Et godt samarbejde i samarbejdsudvalget skaber værdi for hele arbejdspladsen.

Trivsel under forandring - tillidsvalgtes rolle

Gratis

Bliv klædt på til at påvirke, få indflydelse og sikre medinddragelse med fokus på trivsel under forandringer på arbejdspladsen.

Arbejdsmiljø

Gratis

Får redskaber til at håndtere trivsel og psykisk arbejdsmiljø på individ-, gruppe-, ledelses- og organisationsniveau.

Stå stærkere med bestyrelsestræning

Nye datoer kommer snarest

Stå stærkt, solidt og professionelt over for kolleger og ledelse

Jura og økonomi for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Gratis

Som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem skal du have både juridisk og økonomisk viden

Mødeledelse – Tag styring og skab resultater

Gratis

Mødeledelse – Tag styring og skab resultater

Online kursus i bisidderrollen

Gratis

Kort og godt om din rolle som bisidder, både før - under og efter samtalen.

Stil skarpt på den lokale løn for offentligt ansatte

Gratis

Kom i dybden med offentligt ansattes løn, regler og rettigheder

Grøn omstilling - hvad og hvordan kan det gøres på arbejdspladsen

Gratis

Grøn omstilling - hvad og hvordan kan det gøres på din arbejdsplads

Overvågning på arbejdspladserne

Gratis

Overvågning på arbejdspladserne


 

Anbefalet rækkefølge af kurserLink kopieret

 

Læs mere

Overblik

Få hjælp som tillidsvalgt

Se alle IDAs tilbud til dig som tillidsvalgt eller bestyrelsesmedlem i AC-klub eller virksomhedsgruppe

Læs mere

Vil du vide mere?

Billede af Annette Terp Andersen

Annette Terp Andersen

Kursussekretær