Kursus

Stå stærkere med bestyrelsestræning

Stå stærkt, solidt og professionelt over for kolleger og ledelse. Det er formålet med bestyrelsestræningen for VG/AK-bestyrelser, hvor fokus er på at bringe den samlede bestyrelses kompetencer i spil og styrke dialogen udadtil.

Det får du ud af kurset

Som medlem af en bestyrelse ved du, hvor svært det kan være at bevare overblikket over, hvilke opgaver, der er vigtige at
prioritere, og samtidig fordele ansvaret i bestyrelsen. På dette kursus er din bestyrelse omdrejningspunktet, og derfor inviteres hele bestyrelsen til at deltage. Det handler om at få synliggjort bestyrelsesmedlemmernes forskellige kompetencer og roller, så I fremover står stærkere sammen. Træningen på kurset resulterer i en konkret handlingsplan, som bestyrelsen får med hjem. Det er vigtigt, at så mange som muligt fra jeres bestyrelse deltager på det samme kursus, så I får et fælles begrebsapparat og dermed et godt grundlag for det videre arbejde.

Tilmelding

Tilmelding foregår ved at skrive en mail til Lone Høyrup på e-mail: lh@ida.dk 

No-show gebyr

Kurserne er som altid gratis for tillidsvalgte. Men vær opmærksom på, at hvis du udebliver uden afbud, opkræves der et no-show gebyr på 500 kr.

Tid og sted

Her kan du se, hvor og hvornår du har mulighed for at deltage i kurset. 

2-dags seminar

20.-21. marts kl. 15:30 til lørdag med frokost

Hotel Storebælt,

Østerøvej 121, 5800 Nyborg

2-dags seminar

2.-3. oktober kl. 15:30 til lørdag med frokost

Hotel Storebælt,

Østerøvej 121, 5800 Nyborg

1-dags seminar

19. november kl. 09:30 til 18:00 med efterfølgende tapas

Ingeniørhuset,

Kalvebod Brygge 31-33, København

IDA Konsulenter

Erfaring i rådgivning af VG/AK-bestyrelser

Underviserne er konsulenter fra IDA, der har stor erfaring med at rådgive VG/AK-bestyrelser i forbindelse med deres mange roller og opgaver.

Undervisningsform

Bestyrelsestræningen veksler mellem undervisning og gruppearbejde med konkrete problemstillinger eller udfordringer, som en bestyrelse typisk oplever - f.eks. i relation til baglandet, til ledelsen eller internt i bestyrelsen. Der bliver også lejlighed til at udveksle erfaringer med andre VG/AK-bestyrelser. Kurset kan vælges enten eller som en-dagskursus eller som et døgnkursus med overnatning, hvor der også er en middag og en aften til rådighed, hvor I kan udveksle erfaringer og styrke relationerne til de andre bestyrelsesmedlemmer.

Vil du vide mere?

Billede af Lone Høyrup

Lone Høyrup

Politisk og administrativ sekretær