Forhandling

At kunne forhandle er en nødvendig grundkompetence som tillidsvalgt, og det er vigtigt at få den fundamentale viden på plads først. Derefter kan du øge dine forhandlingskompetencer lag for lag, så du bliver endnu bedre til at nå frem til afklaringer.

De stærke relationer - skaber de gode og store resultater

Gratis

Stærke professionelle relationer kommer ikke af sig selv - de skal opbygges

Konfliktløsning ved mediationsmetoden

Gratis

Få viden og praktiske værktøjer til at håndtere dine egne og andres konflikter på en hensigtsmæssig måde

Læg fundamentet til al god forhandling

Gratis

Få kendskab til de fundamentale principper, som mange forskellige forhandlinger bygger på

Mægling og konfliktløsning

Gratis

Få øget forståelse for, hvad konflikter handler om, og hvilke redskaber, man skal gribe fat i for at håndtere dem

Stil skarpt på den lokale løn for offentligt ansatte

Gratis

Kom i dybden med offentligt ansattes løn, regler og rettigheder

Stå stærkere med bestyrelsestræning

Nye datoer kommer snarest

Stå stærkt, solidt og professionelt over for kolleger og ledelse


Vil du vide mere?

Billede af Annette Terp Andersen

Annette Terp Andersen

Kursussekretær