Kursus

Arbejdsmiljø

Får redskaber til at håndtere trivsel og psykisk arbejdsmiljø på individ-, gruppe-, ledelses- og organisationsniveau. Dette kursus afholdes af Djøf.

Det får du ud af kurset

På 2 dage sætter vi fokus på forskellige redskaber, du som tillidsrepræsentant kan bruge, når du bliver mødt med stresssygemeldinger, uendelige omstruktureringer og øgede krav til effektivitet – faktorer som har indflydelse på trivslen på din arbejdsplads. Du skal navigere i krydsfeltet mellem presset fra ledelsen og ønskerne fra medlemmerne. Opgaven er ikke nem, men der er gode erfaringer og værktøjer, der kan hjælpe dig på vej.

Målet med kurset er, at du:

  • Ved, hvad der skaber trivsel eller stress.
  • Kan håndtere henvendelser om psykisk arbejdsmiljø fra medlemmerne.
  • Kan facilitere og give inputs til dialog om det psykiske arbejdsmiljø i en enhed, et team eller en Djøf-klub.
  • Kan tage en dialog med mellemledelse om psykisk arbejdsmiljø.
  • Kan give inputs til organisatoriske tiltag, der forbedrer det psykiske arbejdsmiljø.

No-show gebyr

Kurserne er som altid gratis for tillidsvalgte. Men vær opmærksom på, at hvis du udebliver uden afbud, opkræves der et no-show gebyr på 500 kr.

Djøf Konsulenter

...

Underviserne er konsulenter fra Djøf

Vil du vide mere?

Billede af Annette Terp Andersen

Annette Terp Andersen

Kursussekretær