Særligt for offentlige tillidsrepræsentanter

Vi har samlet relevant viden til dig, der er tillidsvalgt på en offentlig arbejdsplads.

Guide: Tillidsrepræsentanters behandling af personoplysninger

Information

Vejledningen er sammensat til dig, der er tillidsvalgt for IDA, så du altid ved, hvordan du skal håndtere dine kollegers personoplysninger ift. GDPR.

Spørgsmål til behandling af personoplysninger

Information

Her finder du de mest stillede spørgsmål omkring behandling af personoplysninger.

OK21 - de offentlige overenskomster

Information

Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område er nu afsluttet. På siden her kan du finde information om IDAs forlig, afstemninger og mere generelle OK21-fakta.

Love og overenskomster

Information

Vi har samlet alt om overenskomster og love her. Læs om overenskomster for det private, regioner, kommuner og staten.

Forhandling af løn

Information

Som tillidsvalgt på en offentlig arbejdsplads har du en vigtig rolle at spille, når der skal forhandles løn.

FAQ om betalt spisepause

Information

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål om den betalte spisepause på det statslige område.

Godkendelse af aftaler om individuelle lønforhandlinger

Information

I de tre offentlige overenskomster er der mulighed for lokalt at fravige overenskomstens lønforhandlingsregler - efter aftale med TR.

IDA Offentlig

Information

Vi varetager de kollektive ansættelses- og lønmæssige interesser for offentligt ansatte medlemmer. Se bestyrelsen og læs den seneste beretning.

Psykisk arbejdsmiljø - det kommunale område

Information

Kontakt SPARK hvis du som tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant på det kommunale område har brug for hjælp i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.

Psykisk arbejdsmiljø - det regionale område

Information

Som tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant i det regionale kan du kræve et tilbud om fx rådgivning til et bedre psykisk arbejdsmiljø.

Samarbejde med ledelsen

Information

Et godt samarbejde på arbejdspladsen er afgørende for medarbejdernes hverdag og for deres mulighed for at levere kvalitet.

Tilskud til lokale aktiviteter

Information

IDA Offentlig understøtter lokale faglige arrangementer såsom generalforsamlinger, medlemsmøder og netværksarrangementer.

Udvalg og fraktioner

Information

Her er yderligere oplysninger om Sillingsstrukturudvalget (STISU), Beredskabssektoren og offentlige chefer

Valg af tillidsrepræsentant

Information

Tillidsrepræsentanter vælger ikke sig selv. Tværtimod er der et fast regelsæt for hvordan det foregår alt efter om du er ansat i stat, region eller kommune.

Netværk for dig som tillidsvalgt

Information

Du kan deltage i et af IDA Offentligs 5 regionale netværk. I netværkene diskuteres TR-hvervet i et fortroligt rum, hvor der er rig mulighed for udveksling af erfaringer og videndeling. Derudover tager netværkene løbende aktuelle emner op.

Klubdannelse: Få støtte til dit arbejde som tillidsrepræsentant

Information

Du kan få aflastning i rollen som tillidsvalgt, hvis I danner en virksomhedsgruppe eller akademikerklub. IDA hjælper med rådgivning og det praktiske arbejde, så I kan komme godt i gang.

TR-Træning: Bliv mere effektiv ved at målrette dit arbejde

Information

Lær at inddrage de vigtigste aktører på din arbejdsplads, så du bliver endnu bedre i rollen som tillidsrepræsentant. TR-Træning er et heldagskursus, hvor vi arbejder med tre fokuspunkter, du kan bruge til at strukturere dine opgaver.