Særligt for offentlige tillidsrepræsentanter

Vi har samlet relevant viden til dig, der er tillidsvalgt på en offentlig arbejdsplads.

Aktindsigt i APV'er

Information

En APV er et godt værktøj, når du som TR skal varetage dine kollegers arbejdsmiljø. Vil arbejdsgiver ikke udlevere den, kan du søge aktindsigt.

Bestyrelsestræning

Information

I IDA tilbydes alle akademikerklubber at deltage i bestyrelsestræning for den samlede bestyrelse.

En løsning for alle - Historien om OK18

Information

OK18 var et unikt forløb i den danske models historie og for Akademikerne især.

FAQ om betalt spisepause

Information

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål om den betalte spisepause på det statslige område.

Forhandling af løn

Information

Som tillidsvalgt på en offentlig arbejdsplads har du en vigtig rolle at spille, når der skal forhandles løn.

Godkendelse af aftaler om individuelle lønforhandlinger

Information

I de tre offentlige overenskomster er der mulighed for lokalt at fravige overenskomstens lønforhandlingsregler - efter aftale med TR.

Guide: Tillidsrepræsentanters behandling af personoplysninger

Information

Vejledningen er sammensat til dig, der er tillidsvalgt for IDA, så du altid ved, hvordan du skal håndtere dine kollegers personoplysninger ift. GDPR.

IDA Offentlig

Information

Vi varetager de kollektive ansættelses- og lønmæssige interesser for offentligt ansatte medlemmer. Se bestyrelsen og læs den seneste beretning.

Kurser og coaching for tillidsvalgte

Information

IDAs uddannelsesprogram for tillids-valgte (UPT) klæder dig på til, når du står i krydsilden mellem kolleger og ledelse ved fx opsigelser eller forhandlinger.

OK18 forlig

Information

IDAs offentligt ansatte medlemmer stemte i foråret ja til de indgåede OK18-forlig. Læs dem her og tilhørende faktaark.

Psykisk arbejdsmiljø - det kommunale område

Information

Kontakt SPARK hvis du som tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant på det kommunale område har brug for hjælp i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.

Psykisk arbejdsmiljø - det regionale område

Information

Som tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant i det regionale kan du kræve et tilbud om fx rådgivning til et bedre psykisk arbejdsmiljø.

Samarbejde med ledelsen

Information

Et godt samarbejde på arbejdspladsen er afgørende for medarbejdernes hverdag og for deres mulighed for at levere kvalitet.

Spot dine strategiske udfordringer og lær at håndtere dem

Information

IDA hjælper dig som tillidsrepræsentant eller medlem i en akademikerklub med sparring til, hvordan du kan præge din arbejdsplads.

Tilskud til lokale aktiviteter

Information

IDA Offentlig understøtter lokale faglige arrangementer såsom generalforsamlinger, medlemsmøder og netværksarrangementer.

Udvalg og fraktioner

Information

Her er yderligere oplysninger om Sillingsstrukturudvalget (STISU), Beredskabssektoren og offentlige chefer

Rejseafregning, udlæg, forskud, fakturakrav mv.

Information

Sådan afregner du dine rejseudlæg og øvrige udgifter i forbindelse med aktiviteter for IDA.

Valg af tillidsrepræsentant

Information

Tillidsrepræsentanter vælger ikke sig selv. Tværtimod er der et fast regelsæt for hvordan det foregår alt efter om du er ansat i stat, region eller kommune.