Særligt for offentlige tillidsrepræsentanter

Vi har samlet relevant viden til dig, der er tillidsvalgt på en offentlig arbejdsplads.

Aktindsigt i APV'er

Information

En APV være interessant læsning for dig – som tillidsvalgt – i forhold til varetagelse af medlemmernes forhold omkring det psykiske/fysiske arbejdsmiljø. Vil arbejdsgiveren ikke udlevere den, kan du søge aktindsigt

Bestyrelsestræning

Information

I IDA tilbydes alle akademikerklubber at deltage i bestyrelsestræning for den samlede bestyrelse.

En løsning for alle - Historien om OK18

Information

OK18 var et unikt forløb i den danske models historie og for Akademikerne især.

FAQ om betalt spisepause

Information

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål om den betalte spisepause på det statslige område.

Forhandling af løn

Information

Som tillidsvalgt på en offentlig arbejdsplads har du en vigtig rolle at spille, når der skal forhandles løn.

Godkendelse af aftaler om individuelle lønforhandlinger

Information

I de tre overenskomster på det offentlige område er der mulighed for lokalt at fravige overenskomstens lønforhandlingsregler ved afholdelse af individuelle lønforhandlinger - efter aftale med TR.

Guide: Tillidsrepræsentanters behandling af personoplysninger

Information

IDA har sammensat denne vejledning til dig, der er tillidsvalgt for IDA, så du altid ved, hvordan du skal håndtere dine kollegers personoplysninger ift GDPR.

IDA Offentlig

Information

IDA Offentlig varetager de kollektive ansættelses- og lønmæssige interesser for offentligt ansatte medlemmer. Se bestyrelsen og læs den seneste beretning.

Kurser og coaching for tillidsvalgte

Information

Som tillidsvalgt står du indimellem i krydsilden mellem kolleger og ledelse ved for eksempel opsigelser, masseafskedigelse eller hårde forhandlinger. Det prøver vi i IDA at klæde dig på til med vores særlige uddannelsesprogram for tillidsvalgte (UPT)

OK18 forlig

Information

IDAs offentligt ansatte medlemmer stemte i foråret ja til de indgåede OK18-forlig. Læs dem her og tilhørende faktaark.

Psykisk arbejdsmiljø - det kommunale område

Information

Har du som tillidsvalgt eller arbejdsmiljørepræsentant på det kommunale område brug for hjælp i arbejdet med psykisk arbejdsmijø, så kontakt SPARK - Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne.

Psykisk arbejdsmiljø - det regionale område

Information

Har du som tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant på en regionale arbejdsplads behov for hjælp, kan du rekvirere et tilbud om ekspertrådgivning og inspiration til et bedre psykisk arbejdsmiljø.

Samarbejde med ledelsen

Information

Et godt samarbejde på arbejdspladsen er afgørende for medarbejdernes hverdag og for deres mulighed for at levere kvalitet.

Spot dine strategiske udfordringer og lær at håndtere dem

Information

IDA hjælper dig som tillidsrepræsentant eller medlem i en akademikerklub med sparring til, hvordan du kan præge din arbejdsplads.

Tilskud til lokale aktiviteter

Information

IDA Offentlig understøtter lokale faglige arrangementer såsom generalforsamlinger, medlemsmøder og netværksarrangementer.

Udvalg og fraktioner

Information

Her er yderligere oplysninger om Sillingsstrukturudvalget (STISU), Beredskabssektoren og offentlige chefer

Rejseafregning, udlæg, forskud, fakturakrav mv.

Information

Find info her

Valg af tillidsrepræsentant

Information

Tillidsrepræsentanter vælger ikke sig selv. Tværtimod er der et fast regelsæt for hvordan det foregår alt efter om du er ansat i stat, region eller kommune.