Tilskud til lokale aktiviteter fra IDA Offentlig

IDA Offentlig understøtter lokale faglige arrangementer som et incitament til fremme af aktivitetsniveauet.

Der gives tilskud til generalforsamlinger, medlemsmøder, klubbestyrelsesmøder og netværksarrangementer efter regning.

  • Op til kr. 380 kr. pr. medlem til forplejning
  • Op til kr. 5.000 kr. til oplægsholder, lokaleleje og leje af teknisk udstyr

Rene sociale arrangementer støttes ikke af IDA Offentligs budget.

Refusion af udgifter

IDAs afregningsformular udfyldes og der vedlægges deltagerliste, udgiftsbilag samt indkaldelse til arrangementet.

Bemærk at fristen for afregning af alle udgifter vedrørende arrangementet er 3 måneder fra aktivitetens afholdelse. Det er op til arrangøren at sikre fremsendelse af alle udgifter til rettidig afregning. Efter 3 måneder fra aktivitetens afholdelse afvises refusion af udgifterne.