Udvalg og fraktioner

STISU er IDAs stillingsstrukturudvalg. Udvalget er rådgivende over for IDA Offentlig i spørgsmål vedrørende ansættelse efter stillingsstruktur primært på universiteterne. STISU er ligeledes rådgivende over for IDAs forhandlere i stillingsstrukturspørgsmål og andre spørgsmål inden for sektoren.

Udvalget er sammensat af repræsentanter fra fraktionerne på universiteterne og har til opgave med udgangspunkt i løn- og ansættelsesvilkår, at behandle og koordinere:

  • Generelle uddannelsespolitiske og forskningspolitiske spørgsmål
  • Spørgsmål vedrørende de videregående uddannelsers struktur
  • Forhold vedrørende stillingsstrukturområdernes organisation, styring og økonomi
  • Stillingsstrukturnotater og ansættelsesbekendtgørelser
  • Tillidsrepræsentant-  og samarbejdsudvalgsspørgsmål
  • Løn- og ansættelsesforhold for ingeniører ansat inden for stillingsstrukturområderne

Se en oversigt over medlemmerne af stillingsstrukturudvalget

Bestyrelsen

Poul Laursen (formand)
Beredskabschef, ingeniør M.IDA
Nyborg kommune
Alsvej 11
5800 Nyborg
pla@nyborg.dk
tlf. 63 33 77 84

Søren Sundbøl
Brandinspektør, ingeniør M.IDA
Beredskabscenter Aalborg
Thomas Boss Gade 6
9000 Aalborg
sbs@aalborg.dk
tlf. 70115511

Jacob Christensen
Viceberedskabschef, ingeniør M.IDA
Jernbanegade 30
6270 Tønder
brskjc@toender.dk
tlf. 74722500

Udvalgssekretær: Thomas Eggert, IDA

Dokumenter:

Cheffraktionen under IDA-Offentlig

Udvalgssekretær: Thomas Eggert, IDA

Ole Jørgen Jensen
Formand
Teknisk direktør, Ingeniør M.IDA
Skive kommune
Torvegade 10
7800 Skive
ojj@skivekommune.dk
99 15 55 00

Allan Carstensen
Næstformand
Områdechef, Ingeniør M.IDA
Rudersdal Kommune
Øverødvej 2
2840 Holte
alc@fa.dk
48 20 50 00

Lillian M. Kristensen
Direktør, ingeniør M.IDA
Morsø Kommune
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors
lmk@morsoe.dk
99 70 70 03

Thorkil Jørgensen
Suppleant
Direktør, ingeniør M.IDA
KARA/NOVOREN
Håndværkervej 70
4000 Roskilde
tj@karanovoren.dk
46 34 75 00

Hans Dyrby Kloch
Suppleant
Teknisk chef, ingeniør M.IDA
Furesø Kommune
Stigager 2
3500 Værløse
hans.dyrbykloch@furesoe.dk
72 35 40 00

Heidi C.K. Stranddorf
Teknisk direktør, ingeniør M.IDA
Lejre Kommune
Lyngby Gade 19
4070 Kirke Hyllinge
hsd@balk.dk
46 46 46 46

Poul Berg
Medlem
Direktør, ingeniør M.IDA
AVV I/S
Mandøvej 4
9800 Hjørring
pb@avv.dk
93 23 66 44