Godkendelse af aftaler om individuelle lønforhandlinger

I de tre overenskomster på det offentlige område er der mulighed for lokalt at fravige overenskomstens lønforhandlingsregler ved afholdelse af individuelle lønforhandlinger - efter aftale med TR.