Psykisk arbejdsmiljø – det kommunale område

Har du som tillidsvalgt eller arbejdsmiljørepræsentant på det kommunale område brug for hjælp i arbejdet med psykisk arbejdsmijø, så kontakt SPARK - Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne. Et sekretariat på syv ansatte yder gratis hjælp.

SPARK er etableret af KL og Forhandlingsfællesskabet for at gøre det lettere for ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter at få hjælp til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø.

Der er nedsat et sekretariat med 7 ansatte, som yder støtte inden for temaerne:

  • Forandringer og omstillinger
  • Samarbejde
  • Vold og trusler
  • Arbejdets indhold, omfang og udførelse
  • Chikane og mobning
  • Alenearbejde.

Støtte til projekterne kan søges, når ledelsen og I (oftest via drøftelse i MED-udvalget) er enige herom – forløb med SPARK er gratis og stort set alle ansøgninger bliver imødekommet.

SPARK-konsulenten klæder ledelsen og tillidsvalgte på til at kunne arbejde videre med de aktuelle problemstillinger på arbejdspladsen.

Se i det hele SPARK’s hjemmeside, hvor der også er mulighed for at tilmelde sig deres nyhedsbrev.

Derudover er du altid velkommen til at kontakte din kontaktperson hos IDA og høre nærmere ind til SPARK-ordningen.