Love og overenskomster

Overenskomster og aftaler i regioner og kommuner

Find overenskomster og aftaler for det kommunale og regionale område, som IDA har indgået.

Overenskomster og aftaler på det private område

Find overenskomster og aftaler for det privatregulerede område, som IDA har indgået.

Overenskomster og aftaler i staten

Find overenskomster og aftaler på det statslige område, som IDA har indgået.