Love og overenskomster

Love og bekendtgørelser

Information

IDA har samlet en række links til ansættelsesretlige love og bekendtgørelser.

Overenskomster og aftaler på det private område

Information

Find overenskomster og aftaler for det privatregulerede område, som IDA har indgået.

Overenskomster og aftaler i kommuner

Information

Find overenskomster og aftaler for det kommunale område, som IDA har indgået.

Overenskomster og aftaler i regioner

Information

Find overenskomster og aftaler for det regionale område, som IDA har indgået.

Overenskomster og aftaler i staten

Information

Find overenskomster og aftaler på det statslige område, som IDA har indgået.

Overenskomster og aftaler i Grønland

Information

IDA har samlet en oversigt over overenskomster og aftaler i Grønland.