Love og overenskomster

Overenskomster og aftaler på det private område

Find overenskomster og aftaler for det privatregulerede område, som IDA har indgået.

Overenskomster og aftaler i kommuner

Find overenskomster og aftaler for det kommunale område, som IDA har indgået.

Overenskomster og aftaler i regioner

Find overenskomster og aftaler for det regionale område, som IDA har indgået.

Overenskomster og aftaler i staten

Find overenskomster og aftaler på det statslige område, som IDA har indgået.

Overenskomster og aftaler i Grønland

IDA har samlet en oversigt over overenskomster og aftaler i Grønland

Love og bekendtgørelser

IDA har samlet en række links til ansættelsesretlige love og bekendtgørelser