Overenskomster og love

Se de overenskomster og aftaler, IDA har indgået på det private og det offentlige område. Du kan også finde love og bekendtegørelser vedrørerende ansættelsesret.