IDA TR-netværk Syddanmark

Vi er en gruppe af tillidsrepræsentanter og suppleanter som hører under IDA Offentlig i Region Syddanmark. Vi holder to årlige netværksmøder.

Vi er den gruppe af TR’ere og suppleanter som hører under IDA Offentlig i Region Syddanmark. Vi har dog også flere deltagere fra det midtjyske, så TR’er og suppleanter uden for området er også velkomne! De store ingeniør-arbejdspladser i vores gruppe er Kommunerne, Regionerne og Forsyningsvirksomhederne.

Vi holder to årlige netværksmøder i hhv. marts og september som fortrinsvis afholdes i Regionshuset i Vejle. Derudover mødes vi også til den årlige TR-konference, der finder sted første torsdag og fredag i november. Vi plejer at være 15-25 personer til vores netværksmøder, og der er altid plads til flere!

Vi drøfter og videndeler omkring vores TR-erhverv med hinanden i et fortroligt rum. Vi fastsætter selv vores dagsorden, nogen gange med et stort tema som f.eks. lønforhandling eller nyeste overenskomst, andre gange med emner vi vælger på dagen ud fra vores emnekatalog. Lejlighedsvis får vi oplægsholdere udefra til at komme.

Hvis du ønsker at få mere at vide eller vil deltage i vores netværk, så henvend dig venligst til Jesper Olkjær Edlefsen, joe@vandcenter.dk, der er netværksadministrator.